Greppel plas-dras voor weidevogels

In het weidevogelkerngebied Paddepoel heeft Het Groninger Landschap greppel plas-dras aangelegd.

Weidevogels hebben het niet makkelijk in Nederland. Krimpende leefgebieden, natuurlijke vijanden, intensief grondgebruik en beperkt voedsel. Allemaal oorzaken waardoor het nestsucces en de kuikenoverleving van weidevogels op veel plekken te laag is om een gezonde weidevogelpopulatie in stand te houden. Het Groninger Landschap zet zich in voor aantrekkelijke en veilige broedgebieden voor weidevogels. Het vergroten van de omvang van weidevogelgebieden en het verbeteren van de inrichting en het beheer zijn hierbij cruciaal.

Weidevogelgebied Paddepoel

In het Reitdiep heeft Het Groninger Landschap meerdere weidevogelreservaten in beheer, waaronder Paddepoel, een gebied van 230 ha boven de stad Groningen. In dit gebied broeden jaarlijks relatief hoge aantallen weidevogels. Reden genoeg om juist hier het voedselaanbod te verbeteren. In Paddepoel was nog een historisch greppel patroon aanwezig, om dit te behouden en een aantrekkelijk weidevogelreservaat te creëren is er gekozen om in de greppels een plas-dras te creëren. Onderzoek heeft aangetoond dat weilanden met greppels vol water aantrekkelijkere foerageergebied zijn voor weidevogel(kuikens) dan weilanden zonder greppels. In de natte greppels en vochtige randen zijn namelijk veel insecten te vinden. Perfect voor de opgroeiende weidevogelkuikens dus! De greppels worden in natte periodes gevuld met hemelwater. Valt er minder regen? Dan pompt een waterpomp op zonne-energie water in de greppels.

De aanschaf van de pomp op zonne-energie en de plaatsing daarvan is mede mogelijk gemaakt door Stichting Dinamofonds, Jaap van Duijn Vogelfonds, Ronde Tafel 107 uit Groningen en Grutto Design.

Greppel plas-dras in Paddepoel
Greppel plas-dras in Paddepoel
Greppel plas-dras in Paddepoel
Greppel plas-dras in Paddepoel