Herstel eendenkooi Nieuw Onrust

Net achter de Waddenzeedijk ligt de eendenkooi Nieuw Onrust, een bijzonder rijksmonument. Nieuw Onrust is rond 1899 gegraven in opdracht van de boerenfamilies De Cock, Woldringh, Sijpkens en Minderhoud. De eendenkooi is een oase van rust door de hoge wallen en beplanting rondom de plas. In 1979 schonk de familie Minderhoud de kooi aan Het Groninger Landschap.

De kooi bestaat uit een kooibos, vier vangpijpen en een gegraven plas in het midden. Nieuw Onrust is één van de twee overgebleven eendenkooien in de provincie Groningen die nog in gebruik zijn. Nieuw Onrust is een zogeheten zeekooi, ideaal voor het vangen van in de herfst overtrekkende eenden. Tijdens de trek houden eenden vaak de kust aan. Op het wad en op de kwelders zoeken de eenden voedsel, waarna ze in de kooi neerstrijken voor rust en zoet water.  

Momenteel wordt de kooi als excursiekooi gebruikt. Daarnaast wil Het Groninger Landschap Nieuw Onrust inzetten als ringkooi waar eenden voor wetenschappelijk onderzoek worden gevangen. Voor het behoud van Nieuw Onrust en gebruik als excursiekooi is het belangrijk om een aantal herstelwerkzaamheden uit te voeren.  

Samen komen we verder 

Voor het herstel van eendenkooi Nieuw Onrust ontvangt Het Groninger Landschap steun van Stichting Dinamo Fonds.
Wil je ook meehelpen? Overweeg dan een donatie of word Beschermer en help ons de natuur in Groningen te behouden.