Herstel Hunze in stad Groningen een stapje dichterbij

Vanuit de visie Groningen stad aan de Hunze werkt Het Groninger Landschap aan het herstel van de rivier de Hunze in de stad Groningen. Aan de zuidoostelijke stadsrand van Groningen ligt de Hunzezone, een groene oase te midden van uitgestrekte bedrijventerreinen. Hier zijn nog oude waterlopen, oeverwallen en inversieruggen van de Hunze bewaard gebleven. Het Groninger Landschap gaat in het zuidelijke deel van de Hunzezone deze oude elementen van de rivier versterken, de natuurkwaliteit van het gebied een impuls geven en de oude rivier beleefbaar maken.

Hunzezone

De Hunzezone vormt de overgang van stad naar ommeland, en kronkelt als een groen lint door het stedelijk gebied. Het landschap van de Hunzezone is kleinschalig en afwisselend en biedt leefruimte aan tal van planten en dieren. Het noordelijke deel van de Hunzezone, ingeklemd tussen bedrijventerreinen in Euvelgunne, is in oorspronkelijke vorm bewaard gebleven door de inzet van wijlen Thies Dijkhuis – de laatste boer van Euvelgunne –  en dient als inspiratie voor de rest van de Hunzezone. Het zuidelijk deel, tussen Winschoterweg en Europaweg, langs de Stainkoeln, bevat nog waardevol landschappelijk reliëf en oude watergangen, en grenst deels aan een bedrijventerrein.

In de eerste fase van het project heeft Het Groninger Landschap het noordelijke deel van de Hunzezone aangepakt. Hier is onder andere grondwerk verricht, afrastering hersteld en zijn er publieksvoorzieningen gerealiseerd. Het Groninger Landschap start in januari 2024 in het zuidelijke deel van de Hunzezone met natuurverbetering. Hier wordt de Hunzezone natuurvriendelijk ingericht met flauwe oevers, meidoornhagen en een houtwal. Tevens wordt het zuidelijke deel van de Hunzezone toegankelijk gemaakt met de aanleg van een fietspad. Hiermee wordt de beleving van de Hunze vergroot.

Bondgenoot voor de Hunze

In 2023 publiceerde gemeente Groningen hun gelijknamige concept-ontwikkelkader Groningen stad aan de Hunze. Hiermee onderstreept gemeente Groningen het belang van het herstel van de Hunze waar Het Groninger Landschap zich al sinds 1995 voor inzet. Het uitgangspunt van het ontwikkelkader van gemeente Groningen is dat bij nieuwe ontwikkelingen rondom de oude Hunzeloop het herstel van de Hunze onderdeel is van het plan. Het Groninger Landschap is verheugd met deze steun voor de Hunze. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap: “Samen zetten we met dit project een concrete stap naar een Hunze die weer door de stad Groningen stroomt”.

Samen maken we plannen waar

Het realiseren van deze plannen kan niet zonder steun van andere partijen. Daarom is Het Groninger Landschap erg blij met de samenwerking met verscheidene partners. De natuurverbetering in de Hunzezone is mede mogelijk gemaakt door gemeente Groningen, Groeningen, het Cultuurfonds, Stichting De Versterking, het Dinamo Fonds, het Fonds van Bedrijvenvereniging Zuidoost Groningen en het Thies Dijkhuisfonds.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

* Verplichte velden

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.