Herstelde monumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum officieel geopend

Op vrijdag 12 april jl. heeft Het Groninger Landschap de restauratie van de monumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum feestelijk afgerond in aanwezigheid van betrokken partijen.

Op vrijdag 12 april jl. heeft Het Groninger Landschap de restauratie van de monumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum feestelijk afgerond in aanwezigheid van betrokken partijen. Susan Top, gedeputeerde van de provincie Groningen, en Annalies Usmany-Dallinga, wethouder van de gemeente Eemsdelta hebben de herstelde boerderij officieel geopend. Stadsdichter van Groningen, Esmé van den Boom, hield speciaal voor deze gelegenheid een voordracht met een gedicht getiteld: ‘Wolkenvelden, oude laan’’.

Aardbevingsschade

Door de gaswinning in Groningen heeft de boerderij aanzienlijke aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij vervolgens verkocht aan de NAM. De NAM heeft de boerderij samen met twee gelijksoortige boerderijen in Huizinge en Onderdendam in 2017 overgedragen aan Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap heeft de drie boerderijen vervolgens gerestaureerd. De Occo Reintiesheerd is nu als laatste ook succesvol gerestaureerd.

Nieuwe bestemming

Het Groninger Landschap heeft de woonfunctie in de Occo Reintiesheerd verplaatst naar een van de twee schuren. Hier is een aardbevingsbestendige moderne woning gerealiseerd.

Boerenerf

Naast de woning wordt er nog gewerkt aan het boerenerf. Landschapsbeheer Groningen heeft een tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd, waaruit een ontwerp voor het erf is gekomen met onder andere een Groninger slingertuin. De verwachting is dat de opening van het boerenerf in 2025 gevierd kan worden. 

Het herstel van de boerderij Occo Reintiesheerd is mede mogelijk gemaakt door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, provincie Groningen en gemeente Eemsdelta.

Wolkenvelden, oude laan – Esmé van den Boom

En as ik ainmoal nait meer ben
Ik nait meer zain en heuren ken
Van aal dat mooie en schoone
Ik hoop, dat d’neie aigenoar
Voak nog mit open oog en oor
Dankboar geniet van d’olle loane

  • Dhr. Gaaikema, oud bewoner van de Occo Reintiesheerd, mei 1946

Je hoorde op de radio dat op een dag
ook de velden schapenwolken zullen zijn verdwenen
en niet alleen de schapenwolken, elke wolk die stapelt
en helderwit is, het zal nog warmer worden zeggen onderzoekers

Hoe zou een kind een wolk tekenen? Nu een oude filosofie
over de idee wolk en de daadwerkelijke wolk en precies zo
kun je redeneren als je het over erfgoed hebt
geen Groninger land zonder zijn Heerden,
het goud van het graan in marmer en gebinten gegoten
restaureren is iets ontastbaars beroeren

Je zou met enkel praktische ogen kunnen kijken, onderzoekers zeggen
dat je met drones de wolken weer wit op zou spuiten met zeewater
ook dat is opnieuw maken maar dan verander je de orde van de zaken
dit is met open oog en oor het oude behouden zodat het opnieuw leeft, zoals
het nootje van de es in de aarde en het voorhuis met
de warme kachel van een bewoner als de mist op de takken bevriest, het hele erf
in de lente elk knopke ien’t leste ain beker
niet zoals het lijkt op hoe het was maar
zoals het is zoals het was, omdat een kind het kan begrijpen
als het de oude laan op loopt