Natuurherstelwet aangenomen in het Europese Parlement

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de definitieve goedkeuring van de Natuurherstelwet. Eerder was er al een akkoord tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement bereikt. 

Hank Bartelink, directeur -bestuurder van LandschappenNL: “Wij zijn blij met deze uitslag, want de Natuurherstelwet is essentieel om het verlies aan planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook om schoon drinkwater,  een duurzame voedselvoorziening en een gezonde leefomgeving voor de toekomst zeker te stellen.  Nu is er groen licht zodat we echt werk kunnen maken van natuurherstel en een mooier landschap in Nederland en Europa, en dat is hard nodig!”. 

Het is nu aan de Europese Milieuministers om het voorbeeld te volgen en de wet definitief goed te keuren, waarna de lidstaten aan de slag kunnen. LandschappenNL maakt deel uit van een coalitie van Nederlandse natuur- en milieuorganisaties die zich sterk maakt voor de invoering van de Natuurherstelwet. 

LandschappenNL (het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen) maakt deel uit van een coalitie van Nederlandse natuur- en milieuorganisaties die zich sterk maakt voor de invoering van de Natuurherstelwet.