Natuurorganisaties slaan handen ineen: broedseizoen aangebroken

Gun dieren de rust om hun jongen groot te brengen

Het broedseizoen is weer aangebroken. De lente is misschien wel de meest bijzondere periode van het jaar. Maar ook de meest kwetsbare. Tijdens deze maanden worden er partners gezocht, eieren uitgebroed, en talloze dieren geboren. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van  groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Met een gezamenlijke actie vragen de boswachters van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL (waaronder Het Groninger Landschap), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de natuurgebieden te respecteren, bijvoorbeeld door op de paden te blijven, de hond dichtbij aan de lijn te houden en afval mee naar huis te nemen.

In het voorjaar stijgt de temperatuur en starten dieren met de voorbereidingen van de voortplanting. Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. Samen kunnen bezoekers van natuurgebieden ervoor zorgen dat de dieren de rust krijgen die ze nu zo hard nodig hebben.

Impact van recreatie
We zijn met veel mensen in Nederland en hebben relatief weinig natuur tot onze beschikking. Daarom is het van extra groot belang dat mensen die te gast zijn in natuurgebieden zich ervan bewust zijn wat hun impact van hun gedrag is op de natuur en de dieren zie zich in dit seizoen voortplanten. Als bezoekers zich aan de regels houden door op de paden te blijven, hun afval mee naar huis te nemen en hun hond aangelijnd te houden, helpen ze om van dit broedseizoen een succes te maken. De Kraamkamercampagne loopt van 15 maart tot 15 juli.

In sommige gevallen zijn dieren inderdaad al begonnen met onder andere het bouwen van nesten. Met de warmer wordende winters, zal de start van het broedseizoen dan ook vroeger in het jaar plaatsvinden. We zijn er dan ook mee bezig om te bekijken of we de campagne in de toekomst moeten vervroegen. Overigens houden onze ecologen en boswachters al rekening met dieren die eerder dan het ‘broedseizoen’ hun kraamkamer klaarmaken. Zijn zien in de natuurgebieden het snelst wat er nodig is en treffen al maatregelen om de dieren hun rust te gunnen door werkzaamheden aan te passen of delen van het gebied af te sluiten voor publiek.

Vogels, grote grazers en andere wilde dieren in het gebied kunnen schrikken van honden, zelfs als ze niks doen. Een rondsnuffelende hond kan onvoorspelbaar reageren en laat overal zijn geur achter. Beiden leveren altijd stress op bij vogels, grazers en zoogdieren zoals reeën, hazen, vossen en dassen. Sommige honden hebben ook nog een jachtinstinct en zullen achter (wilde) dieren aangaan. Ook als de hond het dier niet vangt, kan de stress die het veroorzaakt dodelijk zijn.

De kraamkamer van de natuur is een campagne die door veel natuurorganisaties in Nederland wordt ondersteund. Het is een initiatief van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Goois Natuurreservaat maar wordt ondersteund door meerdere provincies, recreatieschappen, gebruikersgroepen en andere organisaties.

Wanneer we ons realiseren dat we op bezoek zijn in de natuur en er met respect mee omgaan, zijn mensen welkom in de kraamkamer van de natuur. Maar wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. De meeste paden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.

Iedereen kan meehelpen door je aan de geldende regels van het gebied te houden, dus blijf als bezoeker op de paden, houd de hond aangelijnd en neem afval mee terug naar huis.

Officieel loopt het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juli. Veel vogels broeden ook in die tijd, maar er zijn genoeg dieren die al eerder actief zijn of iets langer doorgaan.

We noemen het de kraamkamer van de natuur wanneer dieren partners zoeken, nesten bouwen, eieren leggen en uitbroeden en jongen krijgen. Vogels en wilde dieren zijn tijdens deze periode extra kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. We vragen bezoekers in deze periode mee te helpen deze dieren hun rust te geven.