Netwerkcampagne ’Sterker met natuur’ van start

Met de campagneslogan ‘Sterker met natuur’ benadrukken Rijk, provincies en  terreinbeherende natuurorganisaties een cruciale boodschap: zorgen wij voor de natuur, dan zorgt de natuur voor ons. Deze partners roepen alle professionals in natuur en landelijk gebied op om de campagne mede mogelijk te maken. Benieuwd hoe? Lees dan vooral verder!

Hart voor de natuur.
In Nederland koestert 80% van de inwoners de natuur, blijkt uit enkele grote publieksonderzoeken. Er wordt verlangd naar meer natuur, terwijl de zorg over de huidige staat en het verlies van natuursoorten toeneemt. Ondanks deze betrokkenheid blijkt uit onderzoek dat natuur niet bovenaan de lijst van zeer urgente maatschappelijk issue staat.

Meer begrip en steun
Gezonde, veerkrachtige natuur is onze partner in de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Zorgen wij voor natuur, dan zorgt natuur voor ons. Om onze unieke natuur te behouden, is intensief herstel, onderhoud en beheer nodig. Hoe zorgen we ervoor dat Nederlanders hier begrip voor hebben, onze inspanningen waarderen en ondersteunen? Daarvoor is de campagne ‘Sterker met natuur’ ontwikkeld. 

Sterker met natuur is ook jouw campagne
Of het nu gaat om communicatie, educatie, beleidsvorming, of praktische uitvoering in het veld en uitleg daarover: jouw bijdrage is essentieel voor het succes van de campagne. Samen kunnen we een eenduidig verhaal vertellen over natuur(herstel) en het effect ervan vergroten. De campagne biedt je handige open source tools, zoals infobladen over maatregelen, om de essentie van natuur(herstel) eenvoudig uit te leggen. Zo kun jij jouw achterban informeren, inspireren en activeren om bij te dragen aan gezonde en sterke natuur.

De eerste campagne uitingen en verhalen zijn vanaf vandaag te zien op www.sterkermetnatuur.nl. Vanaf het najaar zal de campagne zich gaan richten op het algemene publiek: met name Nederlanders die de natuur een warm hart toedragen (meer dan 80% van alle Nederlanders) en op belanghebbenden en publiek in en rondom natuurherstelgebieden. Zo leggen we samen de basis voor een algemeen begrip voor natuurherstel, waar in gebieden op voortgebouwd kan worden als het om specifieke projecten gaat.

Doe jij ook mee?
Ga voor meer informatie over de campagne en de toolkit naar: www.sterkermetnatuur.nl. Ken jij verhalen, projecten, rapporten, events of andere haakjes die te maken hebben met natuur(herstel)? En vind je dat deze informatie of activiteiten meer aandacht verdienen in het kader van de campagne? Tip de redactie en stuur een mail naar:natuur@publiquest.nl. Samen worden we sterker met natuur!

Sterker met natuur is een initiatief van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat, Interprovinciaal Overleg, BIJ12, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Collectief Natuurinclusief.