Tientallen activiteiten tijdens de week van de Biodiversiteit

Woensdag 22 mei is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit, een initiatief van de Verenigde Naties. Om het belang van de verscheidenheid aan planten en dieren te laten zien en ervaren heeft de gemeente Groningen samen met acht natuurorganisaties een programma van zo’n 40 activiteiten hierover samengesteld. De activiteiten, variërend van excursies tot knutselen voor kinderen, zijn van woensdag 22 mei tot en met zaterdag 25 mei. Kijk voor meer informatie en aanmelding op duurzaamgroningen.nl/biodiversiteit.

Wethouder Natuur & Ecologie Kirsten de Wrede: “De achteruitgang van natuur gaat ongekend snel. Steeds meer soorten dreigen uit te sterven, met nadelige gevolgen voor mens en dier wereldwijd. Denk aan onze gezondheid, voedselzekerheid, economie en leefkwaliteit.” Veranderingen in het milieu, veroorzaakt door zowel natuurlijke processen als menselijke activiteiten, leidt tot vermindering van biodiversiteit. “Biodiversiteit is een ingewikkeld woord. Zelf een handje helpen om de natuur sterker te maken is niet ingewikkeld maar heel simpel. Naast dat de activiteiten heel interessant zijn, is het ook heel leuk om bezig te zijn met de natuur.”

Programma voor jong en oud
De Week van de Biodiversiteit biedt gevarieerde activiteiten en legt verbinding met andere thema’s. Zoals voedseltransitie, bodem als gezonde basis, klimaatadaptatie, vergroening, erfgoed en beheer en onderhoud. Er zijn wandel- en fietsexcursies, films en lezingen, vergroeningsacties en suggesties voor de eigen woonomgeving. “Met de activiteiten voor de jeugd planten we een zaadje voor de toekomst”, zegt De Wrede.

– Het volledige programma staat hier.
Deze activiteit wordt door Het Groninger Landschap georganiseerd.

Bij een aantal activiteiten is de deelname beperkt en geldt er: vol is vol.

Samenwerking natuurorganisaties
De acht natuurorganisaties die meedoen aan de Week van de Biodiversiteit zijn Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Natuur en milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, KNNV vereniging voor veldbiologie en Avifauna Groningen.

Bron: Paul van Loon, DuurzaamGroningen