Waterontbijt voor bestuurders Noord-Nederland

Oproep om huidige watercrisis aan te pakken

Op vrijdagochtend 8 september organiseerden acht natuur- en milieuorganisaties* uit Noord-Nederland aan het Paterswoldsemeer een waterontbijt voor de verantwoordelijke bestuurders van provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in Groningen, Fryslân en Drenthe. Bezorgde inwoners uit Noord-Nederland boden daarbij 10.000 handtekeningen van Noorderlingen aan die de aanwezige bestuurders oproepen om de huidige watercrisis aan te pakken.

De natuur- en milieuorganisaties hopen dat de waterbestuurders vervolgens hun kennis en daadkracht willen bundelen om te komen tot een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem zoals beschreven in hun visie ‘Kracht van het Noorden’. Een systeem dat flexibel genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd te voorzien in de behoefte van burgers, bedrijven en natuur. Dat is noodzakelijk en een wettelijke verplichting die urgenter is dan ooit.

Het ontbijt vond plaats van 7.00-9.00 uur in de BuitenSociëteit aan het Paterswoldsemeer.

De initiatiefnemende natuur- en milieuorganisaties zijn: Stichting het Drentse Landschap • Staatsbosbeheer • Stichting het Groninger Landschap • Vereniging It Fryske Gea • Friese Milieufederatie • Natuur en Milieufederatie Drenthe • Natuur- en Milieufederatie Groningen • Vereniging Natuurmonumenten