Het Groninger Natuurfonds – Donatieformulier

Het Groninger Natuurfonds

Je kunt ook direct doneren door een bedrag over te maken op:

NL09RABO0162251114

Ten naam van St. Het Groninger Landschap onder vermelding van Groninger Natuurfonds.

Of via Tikkie door de code hiernaast te scannen.