Bosjes van boerenerven bij Ulrum

Ten noorden van Ulrum heeft Het Groninger Landschap drie bosjes in eigendom.
Twee daarvan behoorden bij verloren gegane boerderijen en het derde werd aangeplant in het kader van de ruilverkaveling. Wij houden de bosjes in stand vanwege hun cultuurhistorische- en natuurlijke waarden. De bomen hadden een wezenlijke functie als natuurlijke windkering en leverancier van brand- en timmerhout. Nu vinden de houtsnip, buizerd en ree er beschutting.

Wat dragen we bij

Bossen als deze vragen zorgvuldig onderhoud zoals het preventief verwijderen van iepen in verband met ziekte en het vellen van bomen in en aan de rand van de bosjes. Dit laatste gebeurt om meer ondergroei te krijgen. Aan de rand van de gebieden stimuleren we de ontwikkeling van een meer structuurrijke bosrand. Dit trekt struweelvogels en insecten aan. En dat werkt, want het winterkoninkje, de tjiftjaf en de bosrietzanger zijn opvallende bewoners van het 1,3 hectare grote gebied.

Een kijkje nemen

De drie boerenerven vind je ten noorden van de N361 boven Ulrum. De Hucht en de Klei liggen aan de Van den Brielweg, het derde bosje vind je aan de rechterkant van de Breeweelsterweg, vlak na de afslag van de N361.

De boerenerven zijn vrij toegankelijk en de hond mag, aangelijnd, mee.

Bezoekersinformatie

Locatie
Van de Brielweg 1
9971TA Ulrum

Contact
050 313 5901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart