Landschappelijke neerslag van een rijk verleden

Excursie Dollard

Het Groninger landschap

Het landschap van Groningen is ruig en uitnodigend; de natuur heel gevarieerd. Stichting Het Groninger Landschap bezit tientallen monumentale gebouwen en ruim 8.000 hectare aan polders, kwelders, bossen en water. In deze natuurgebieden komt een enorme variëteit aan planten en dieren voor en mede dankzij onze inspanningen worden dit er steeds meer… Van het zeldzame ijsvogeltje tot de beschermde das. Zo mooi. En zo dichtbij!