Aankoop steenfabriek Rusthoven vertraagd

Aankoop steenfabriek Rusthoven vertraagd

Het Groninger Landschap heeft de aankoop nu drie maanden opgeschort.

De voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum is belangrijk als industrieel erfgoed en als overwinteringsplek voor vleermuizen. Om die reden heeft Het Groninger Landschap een herstelplan gemaakt en een voorlopige koopovereenkomst getekend met de huidige eigenaar. Onderdeel van de verkenning was een opdracht van provincie Groningen voor aanvullend bodemonderzoek op het terrein van de voormalige steenfabriek. Al eerder was bekend dat er in twee depots verontreinigd materiaal aanwezig was. Bij het aanvullend onderzoek is nu ook op en rond de ringoven asbesthoudend materiaal aangetroffen, afkomstig van de oude overkapping.

Het Groninger Landschap heeft de aankoop nu drie maanden opgeschort. In goed overleg met de gemeente Loppersum en provincie Groningen zal gekeken worden op welke wijze deze verontreiniging gesaneerd kan worden, rekening houdend met de vleermuizen, en hoe de sanering gefinancierd kan worden.

artikel RTV Noord overdracht Rusthoven uitgesteld