Privacyverklaring

Privacyverklaring Het Groninger Landschap

Deze regelgeving versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Het kan niemand zijn ontgaan dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden. Deze regelgeving versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze persoonsgegevens. Ook door en binnen Het Groninger Landschap worden persoonsgegevens verwerkt. Hierbij moet worden gehandeld in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, in het bijzonder de AVG.

In dit kader heeft Het Groninger Landschap een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Klik hier voor de privacyverklaring van Het Groninger Landschap.