Terrein Biotoop en Hortus botanicus Haren in eigendom van de gemeente Groningen

Nieuwe toekomst voor bijzonder groen erfgoed

Haren, 22 december 2022 – Op donderdag 22 december 2022 hebben Rijksuniversiteit Groningen en gemeente Groningen de overeenkomst getekend voor eigendomsoverdracht van Biotoop en Hortus botanicus in Haren. De ondertekening vond plaats in café De Plantage in de Hortus Haren. De gemeente Groningen is vanaf 1 januari 2023 eigenaar van het terrein en de gebouwen.

De gemeente werkt momenteel aan een plan voor de toekomst van het complex. Het Groninger Landschap is een van partijen waarmee de gemeente in gesprek is. Voor Het Groninger Landschap zou de combinatie van het voormalige Zoölogische Laboratorium en de Laarmantuin in de Hortus een ideale locatie voor haar huisvesting zijn. Het Zoölogisch Laboratorium is een karakteristiek voorbeeld van wederopbouwarchitectuur en de Laarmantuin omvat een uitgebreide collectie van inheemse, wilde plantensoorten. Instandhouding van de tuin, die deel uitmaakt van de Nationale Plantencollectie, én openstelling voor publiek zijn in dit geval gegarandeerd. Het Groninger Landschap streeft naar gezamenlijk huisvesting met andere Groningse natuurorganisaties. In totaal zou het kunnen gaan om zo’n 75 werkplekken.

Sinds 1917 is het terrein in handen geweest van de Rijksuniversiteit Groningen. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd er een Hortus botanicus aangelegd en in 1950 liet de RUG het Zoölogisch laboratorium bouwen. Later verrees het uit zes vleugels bestaande Biologisch Centrum. Door aankoop van aangrenzende terreinen breidde het grondbezit van de RUG in Haren zich na verloop van tijd uit tot ongeveer 28 hectare. Hiervan wordt circa 20 ha door de Hortus in beslag genomen.

Tot 2010 was het complex het onderkomen van de vakgroep Biologie die in datzelfde jaar verhuisde naar de Zernike Campus ten noorden van de stad Groningen. De leegstaande gebouwen worden sindsdien bewoond via de anti-leegstandorganisatie CareX. In het Zoölogisch Laboratorium woont een woongroep en het Biologisch Centrum is omgedoopt tot De Biotoop, woon- en werkruimte voor circa 350 mensen.

De gemeente Groningen zal bij de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het gehele terrein – waar onderhoud van het terrein deel van uitmaakt – bewoners, gebruikers van het terrein, omwonenden en inwoners van Haren betrekken.