Standpunten

Het beschermen van natuur, landschap en erfgoed is geen eenvoudige opgave, zeker niet in deze tijd. De ruimte is schaars en de belangen zijn groot. Dat vraagt om een transparante communicatie en een goede samenwerking teneinde onze missie en ambities te realiseren. Benieuwd naar onze standpunten? Dit vinden we ervan. 

Klimaat, energie en het Groninger landschap

De snelle opkomst van windmolens en zonneparken heeft grote gevolgen voor het landschap. Steeds vaker wordt aan ons gevraagd wat ons standpunt hierover is. Ook voor ons is dit een zoektocht. We zien de noodzaak om over te schakelen van fossiele naar duurzame energie. Maar we zien ook dat er bij de huidige snelle ontwikkeling onvoldoende rekening wordt gehouden met natuur en landschap.

Wij pleiten voor een breder maatschappelijk debat over de vraag hoe de energietransitie in goede banen geleid kan worden. Met niet alleen meer aandacht voor natuur en landschap, maar ook voor de leefbaarheid van onze provincie en voor toekomstperspectief voor de landbouw. Uiteindelijk is het aan de politiek om op basis van inbreng vanuit de verschillende belangen tot een zorgvuldige afweging te komen. Deze notitie geeft aan wat Het Groninger Landschap hierbij belangrijk vindt.

Onze visie op faunabeheer

Faunabeheer is het beïnvloeden van het voorkomen van diersoorten. Hierbij kan het gaan om het introduceren of juist weren van een specifieke soort, met als uiterste maatregel het doden van dieren. Dit zijn ingrijpende maatregelen die gevoelsmatig op gespannen voet staan met onze natuurdoelstelling en daarom vragen om een zorgvuldige afweging en een helder kader. In deze visie faunabeheer wordt uiteengezet bij welke omstandigheden Het Groninger Landschap overgaat op faunabeheer en onder welke voorwaarden.