Onze werkwijze

Wij geloven dat eigendom de meest zekere manier van beschermen biedt, daarom voeren we een actief aankoopbeleid. Natuurgebieden worden vervolgens beheerd en ontwikkeld en monumenten in oude staat hersteld en onderhouden. Waar mogelijk worden de natuurgebieden en gebouwen opengesteld voor het publiek. Op deze manier zijn inmiddels ruim 8300 hectare natuur en zo’n 54 Rijksmonumenten blijvend beschermd.

Dit uit zich in de volgende activiteiten:
  • aankopen
  • inrichten en restaureren
  • beheren
  • opkomen voor de belangen
  • organiseren van tal van activiteiten
  • bieden van een podium of decor
  • toegankelijk maken voor mensen
van natuur, landschap en erfgoed.

“Dat jij ons erfgoed en onze natuurgebieden kunt bezoeken is een belangrijke doelstelling”

Het Groninger landschap. Mooi dichtbij!

Financieel

Om ons werk goed te kunnen doen wordt er continue en in allerlei vormen naar financiële steun en samenwerking gezocht. We mogen ons verheugen op de steun van zo’n 15.000 donateurs, een netwerk van sponsoren en donaties in de vorm van eenmalige en periodieke giften, nalatenschappen, giften van de Nationale Postcode Loterij en vermogensfondsen zoals het Cultuurfonds. Naast deze financiële steun hebben we eigen inkomsten (met name uit huur en pacht) en ontvangen we subsidie voor natuurbeheer en onderhoud van monumenten.

Vrijwilligers

Naast een team van professionals worden we ondersteund door een enthousiaste groep van zo’n 450 vrijwilligers.

Bezoekerscentra en activiteiten

We hebben een aantal bezoekerscentra en organiseren tal van activiteiten om het brede publiek te betrekken bij ons werk. Hierin spelen onze vrijwilligers een hoofdrol. Er is een grote variatie aan vrijwilligers: van gidsen tot molenaars, van schippers tot jeugdboswachters en van gastgevers tot groene buitenmedewerkers.

Natuur en erfgoed

Er wordt actief naar nieuwe kansen voor natuur gezocht. Zo kunnen waterberging en kustverdediging prima gecombineerd worden met natuurontwikkeling. Voor cultureel erfgoed willen we vooral een vangnet bieden. Dit speelt nu heel concreet in het gaswinningsgebied waar erfgoed wordt bedreigd door bevingsschade.

Samen houden we Groningen mooi

Groningen is prachtig! Wij blijven ons inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en erfgoed, zodat Groningers van nu én de toekomst kunnen blijven genieten van het karakteristieke Groninger landschap. Ook jouw hulp kunnen we goed gebruiken!