Privacyverklaring

Privacyverklaring Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan de website en social media van Het Groninger Landschap of via geprinte mailingen.

Persoonsgegevens die wij bewaren

  • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens;
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan naar oordeel van Het Groninger Landschap naar de aard van het contact noodzakelijk is;
  • We doen niet aan klantprofilering;
  • Klantgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Donateurs en communicatie
Wij houden een donateursadministratie bij, waarin naast de gegevens van onze donateurs en schenkers ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Het Groninger Landschap (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur of schenker is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.
Het Groninger Landschap beheert en beschermt erfgoed in Groningen en vraagt mensen om daaraan bij te dragen. Het werk van Het Groninger Landschap wordt voor een deel gefinancierd door vrijwillige financiële bijdrages (giften en schenkingen) van donateurs. Wij verzamelen na uw toestemming persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) om u te informeren over ons werk en de daarbij behorende acties en campagnes en de behaalde resultaten alsook voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Uw geboortedatum gebruiken wij enkel om een data-analyse te kunnen maken van de leeftijdsopbouw van onze achterban.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u  zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, als donateur of als vrijwilliger, door een folder of magazine te bestellen, mee te doen aan (win)acties, wanneer u een bestelling doet via onze webshop of wanneer u meedoet aan een van onze excursies, activiteiten of campagnes. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch.
Het Groninger Landschap kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of om te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Ook kan Het Groninger Landschap gebruik maken van diensten van derden om éénmalig adressen te huren van personen die mogelijk interesse hebben in Het Groninger Landschap. De contactgegevens worden alleen in onze database opgeslagen wanneer men aangeeft Het Groninger Landschap te willen ondersteunen.

Betaalgegevens
Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, schenking, aankoop in de webshop etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt de wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie van Het Groninger Landschap. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via 050-3135901 of door te mailen naar ledenadministratie@groningerlandschap.nl.
Het Groninger Landschap is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de ledenadministratie van Het Groninger Landschap. Uiteraard vernietigen wij direct daarna deze kopie weer.

Deelname aan campagnes van Het Groninger Landschap
Als u vermoedt dat uw gegevens openbaar worden gemaakt door uw deelname aan een van onze campagnes, excursies of activiteiten, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

E-mail
Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief of als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Het Groninger Landschap hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk, om uw steun te vragen voor acties, om u op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.
Het Groninger Landschap maakt bij het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Dit doen we echter anoniem en niet op persoonsniveau.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wilt u minder of geen e-mail ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt. Mocht dat niet lukken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact met donateurs en relaties
Nieuwe schenkers en donateurs ontvangen van Het Groninger Landschap post waarin het donateurschap wordt bevestigd. We informeren u over campagnes, excursies en activiteiten via ons magazine, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.
Het Groninger Landschap kan daarnaast telemarketing inzetten om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen eventueel te informeren over onze campagnes. Het Groninger Landschap werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de GDPR. Bij het eventueel telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Als u hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Het Groninger Landschap of geen post of e-mail wenst te ontvangen, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer.

Contact met vrijwilligers
Het Groninger Landschap informeert haar vrijwilligers via telefoon, post, intranet en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Het Groninger Landschap. U kunt uzelf als vrijwilliger afmelden voor deze informatie bij de afdeling P&O / Medewerkerszaken van Het Groninger Landschap.

Cookies en klikgedrag
Het Groninger Landschap maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te optimaliseren en het bezoek te monitoren of marketingcampagnes te kunnen uitvoeren. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Hierdoor worden uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.
Als u onze website bezoekt voor informatie of om een aanvraag te doen, dan worden automatisch bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd. U kunt dan denken aan de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s en de duur van uw bezoek aan onze website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Derden hebben geen toegang tot de door Het Groninger Landschap geplaatste cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.
Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.
Via onze websites worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de dienst Google Analytics. Deze dienst wordt door Het Groninger Landschap gebruikt om gebruik van onze websites bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoeker onze websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt ons in de gelegenheid meer bereik te generen voor ons werk met haar kosteloze dienst Google Ad Grants. Hiervoor gebruiken we de technologie van Google, die onder meer registreert hoe de site wordt bezocht en welke acties er worden gedaan naar aanleiding van een bezoek via Google AdWords.

Beveiliging
Het Groninger Landschap heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Het Groninger Landschap gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals sociale media-buttons. Het Groninger Landschap draagt er geen verantwoordelijkheid voor dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier omgaan met uw persoonsgegevens.
Lees hiervoor de privacyverklaring – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Vragen over privacybeleid
Het Groninger Landschap behoudt zich het recht het voor om wijzigingen door te voeren in het privacybeleid. Wij raden u daarom aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.
Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via 050-3135901 of door te mailen naar info@groningerlandschap.nl.