Jaarverslagen

Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren

Het Groninger Landschap is een stichting met een Raad van Toezicht en een directie. De directie legt door middel van het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af aan de Beschermers en de diverse subsidieverstrekkers. Het jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website. Hieronder vind je een overzicht van meest recente verslagen.

Jaarverslag 2022

Met steun van velen

Terwijl op grote schaal thema’s als klimaatverandering, energietransitie en toekomst van de landbouw ons allemaal bezighielden is er in 2022 met vereende krachten weer veel werk verzet in het Groninger landschap. Download hier het Jaarverslag 2022.

Jaarverslag 2021

Elke vierkante meter telt

In 2021 vierden we ons 85-jarig jubileum. Een jubileum stemt tot terugblikken, maar we keken ook vooruit. Met ons jubileumcadeau – het Groninger Natuurfonds – raakten we de kern van onze organisatie. Aankopen en beschermen doet de stichting al 85 jaar en dat blijven we doen. Het is onze bijdrage aan de Groningse natuur en het landschap. Download hier het Jaarverslag 2021.

Jaarverslag 2020

Mooi dichtbij

Wat begon als een jaar als ieder ander, kwam in maart plotsklaps tot verandering. De uitbraak van corona, met de nodige maatregelen tegen het virus tot gevolg, stelden onze medewerkers en vrijwilligers behoorlijk op de proef. Ondanks de bijzondere omstandigheden kregen we in 2020 toch weer een hoop voor elkaar! Download hier ons jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2019

Mensen raken

Natuur en cultuur raken mensen. Grutto’s in het voorjaar, een fraai doorkijkje in het landschap, een prachtig monumentaal gebouw: het geeft mensen een geluksgevoel. Het Groninger Landschap wil dat mensen baat hebben bij onze terreinen en monumenten. Dat doen we met voorstellingen als De Poolse Bruid, maar ook met wandel- en fietspaden, ons nieuw ingerichte Bezoekerscentrum Dollard en pachters die hun vee op onze weilanden laten grazen.

Klik hier voor het jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Bezield, daadkrachtig en dichtbij

Beschermen van natuur, landschap en erfgoed n de provincie Groningen. Dat is waar we ons als Het Groninger Landschap voor inzetten, al meer dan tachtig jaar. Soms trekken we een grens. Is de kwaliteit van het landschap buiten onze terreinen echt in het geding, dan pakken we de rol van  belangenbehartiger op en zoeken we de samenwerking op.

klik hier voor het jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Het verschil maken

Het Groninger Landschap wil graag het verschil maken. Zichtbare
resultaten boeken voor de Groninger natuur, het landschap en
het erfgoed, waar Groningers van kunnen genieten: daar is het ons
om te doen. We willen beheren, verbinden, samenwerken en de
aanzet geven tot positieve ontwikkelingen. klik hier voor het jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Voor Altijd

Dankzij pionieren, strijd en vastberadenheid, door mensen met hart voor het landschap, beheert Het Groninger Landschap nu maar liefst 8.121 hectare Groningse natuur. We beschermen meer dan dertig monumenten, waaronder borgen, molens en boerderijen. Een prestatie van formaat, stap voor stap opgebouwd in de afgelopen tachtig jaar. Eenmaal in eigendom, stelt Het Groninger Landschap de toekomst van natuurterreinen en cultureel erfgoed blijvend veilig. Klik hier voor het jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Landschap in ontwikkeling

Een landschap is geen museumstuk. Het is niet statisch, maar voortdurend in beweging. Het vormt een weerspiegeling van de Groninger samenleving en die staat niet stil. Vanwege de dynamiek voegt Het Groninger Landschap soms nieuwe elementen toe aan het landschap. Daarover leest u meer in het Jaarverslag van 2015.

Jaarverslag 2014

De kracht van samenwerking

Naast beheer en onderhoud wil Het Groninger Landschap natuur en erfgoed versterken. Dat kunnen wij niet alleen, dat vereist samenwerking. Lees in dit verslag hoe Het Groninger Landschap op meerdere niveaus samenwerkt.

Jaarverslag 2013

Mien Grunneger Laand

Het afgelopen jaar beraadde Het Groninger Landschap zich op haar op haar rol en taken. Een enquête in de Golden Raand leverde maar liefst 600 reacties op. Vrijwilligers, overheden, Beschermers en andere partners hebben ons richting gegeven. Deze koers is terug te vinden in dit jaarverslag en in de notitie Toekomstagenda.