Schenking

Schenkingen en giften

Vroeger werd het werk van Het Groninger Landschap voor het grootste deel gefinancierd door subsidies van de overheid. Tegenwoordig zijn wij voor ons werk veel meer afhankelijk van schenkingen en giften. We zijn dan ook erg blij met de acties die particulieren, scholen en bedrijven opzetten om geld voor ons in te zamelen. Het mooie is dat je hier zelf ook belastingvoordeel van hebt én jouw gift nog meer oplevert! Hieronder lees je er meer over.

Eenmalige gift

Je kunt heel eenvoudig eenmalig een bedrag overmaken naar Het Groninger Landschap op nummer NL09 RABO 0162 2511 14. Onder bepaalde voorwaarden is je gift fiscaal aftrekbaar.

Witwangstern

Periodieke gift

Als je Het Groninger Landschap vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag schenkt, dan kun je deze gift volledig aftrekken bij jouw belastingaangifte. De enige voorwaarde is dat de schenking wordt vastgelegd in een Overeenkomst periodieke gift. Voor automatische incasso stuur je de Betalingsvolmacht mee. Om je persoonlijke belastingvoordeel te berekenen kun je de schenkcalculator gebruiken.

Volgens de regels van de Belastingdienst mogen we bij een periodieke gift géén tegenprestatie leveren. Een periodieke gift staat dan ook altijd los van een Beschermerschap (waarbij de tegenprestatie bestaat uit het toezenden van ons kwartaalmagazine Golden Raand en de beschermerspas).

"Door een gift vast te leggen in een overeenkomst kun je met hetzelfde geld veel meer schenken aan Het Groninger Landschap. Wij regelen het voor je. Met hetzelfde gemak levert je schenking dus meer op!"

Fonds op naam

Heeft u specifieke wensen over de besteding van uw schenking? Dan is het mogelijk om een fonds op naam te verkrijgen bij Het Groninger Landschap. In een persoonlijk gesprek kunt u uw wensen aangeven en invloed hebben op de besteding van het bedrag, zoals voor welk gebied of onderwerp. U kunt hierover contact opnemen met Samia Mulder: 050 3135901, communicatie@groningerlandschap.nl

Winter in de Onlanden - Het Groninger Landschap

Belangrijke inkomstenbron

Het Groninger Landschap ontvangt regelmatig giften van particulieren, scholen en bedrijven. Zij vormen een belangrijke inkomstenbron voor het behoud van ons cultureel erfgoed en Groningse natuurgebieden. Vaak betreft het inzamelingsacties tijdens evenementen, verjaardagen, winkelacties, schoolacties of zakelijke jubileumbijdragen. We zijn altijd weer verbaasd over de creatieve invulling van deze giften. Ook bij deze vorm van schenken kan sprake zijn van belastingvoordeel.

Voor onze 50 jarige bruiloft hebben we onze vrienden en familie gevraagd om een gift te doen aan Het Groninger Landschap in plaats van cadeaus!

Dit bedrag willen we graag bestemmen voor het Eems-Dollardgebied; Familie De Zeeuw

Meer weten over schenkingen en giften?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?
Bel of mail naar Samia Mulder: 050 3135901, communicatie@groningerlandschap.nl .