Herstel Plaats Melkema Huizinge

Van adellijk steenhuis tot horecagelegenheid

De 16e eeuwse kop-hals-rompboerderij Plaats Melkema in Huizinge kwam in 2017 in het bezit van Het Groninger Landschap. Het rijksmonument is van cultuurhistorische waarde door elementen die terug te leiden zijn tot 1820. Denk hierbij aan de karakteristieke bestrating, authentieke gevels met origineel metselwerk en de keermuur aan de gracht. Ook de relatief jonge aanpassingen aan Plaats Melkema blijken van dusdanige architectonische kwaliteit dat deze bewaard worden.

Historie Plaats Melkema

Plaats Melkema is niet zomaar een ‘oude’ boerderij. Al in 1323 wordt voor het eerst de naam Melkema genoemd in een oorkonde. Niet veel later wordt er zelfs geschreven over Huis Melkema. Vermoedelijk was Melkema in deze vroege periode een adellijk steenhuis.

Sinds het midden van de 16e eeuw tot en met 1970 is Melkema aantoonbaar een boerderij geweest. Vanaf 1555 tot 1974 heeft de doopsgezinde familie Huizinga hier meer dan 400 jaar gewoond.  In 1970 verloor de boerderij zijn functie in de agrarische sector, waardoor het verval van de boerenplaats langzaam maar zeker begint. In 1978 heeft de toenmalige eigenaar de boerderij laten verbouwen tot een horecagelegenheid met woonhuis. De laatste grote verbouwing was in 1999. Toen werd in de beide schuren een zaal met voorzieningen gebouwd.

Door aardbevingsschade kon de veiligheid niet langer gegarandeerd worden. Daarom werden de deuren van Plaats Melkema in 2015 gesloten voor gasten. De bekende historische horecaboerderij is destijds gekocht door de NAM en zij hebben het in 2017 overgedragen aan Het Groninger Landschap.

Blik op de toekomst

In Plaats Melkema komt er een expositieruimte voor kunstenaars en is er de wens om in het gedeelte tussen schuren en voorhuis een permanente woning te creëren. Mogelijk krijgt het monumentale voorhuis op den duur een museale functie. Ook zijn er plannen om de boerderij op een innovatieve wijze te verwarmen met warmte uit de gracht. Dan kan Plaats Melkema van het gas af!

Op deze wijze koopt Het Groninger Landschap tijd. Over maximaal 30 jaar onderzoekt de stichting opnieuw naar de grond en de bevingen. Plaats Melkema is een rijksmonument dat moet behouden worden.

Planning

In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met de verbouw- en herstelplannen.