Historische ontdekking: Molen Germania veel ouder dan verwacht

Omdat er vermoedens waren dat Molen Germania ouder was dan het in de molendatabase vermeldde bouwjaar 1825, is er dendrochronologisch onderzoek gedaan. De resultaten hebben een verrassende ontdekking over Molen Germania in Thesinge onthuld.

Uit het onderzoek blijkt dat het achtkant van de molen vrijwel geheel is opgebouwd uit grenenhout uit Noorwegen, dat is gekapt in 1728. Dit hout werd vervolgens gebruikt voor de constructie van de molen in 1729-1730. Deze bevinding betekent dat de molenconstructie bijna een eeuw ouder is dan de eerder aangenomen bouwdatum van 1825.

Een bijzonder stuk geschiedenis

Molen Germania staat bekend als een grondzeiler die in 1825 werd gebouwd door bakker Roelf Cornelis Mulder ter vervanging van een oudere standerdmolen. In 1852 werd de molen verhoogd tot een stellingmolen om de windvang te verbeteren, wat de huidige verschijning van de molen verklaart. Op de buitenzijde van de molen is het jaartal 1852 op verschillende plekken te zien, wat altijd werd gezien als een belangrijk historisch kenmerk.

Molens: iconen van Nederland en bepalend voor het landschap

Molens zijn onmiskenbare iconen van Nederland, symbolen van onze rijke geschiedenis en een bepalend element in het landschap. De recente ontdekking over Molen Germania in Thesinge benadrukt opnieuw het belang van het behoud en de bescherming van deze historische monumenten.

Door Beschermer te worden van Het Groninger Landschap, draagt u bij aan het noodzakelijke onderhoud en het draaiend houden van onze molens. Uw steun helpt ons om restauraties uit te voeren, slijtage te repareren en de molens operationeel te houden. Zo kunnen toekomstige generaties blijven genieten van de werkende molens die zo kenmerkend zijn voor ons culturele erfgoed.

Word vandaag nog Beschermer en zorg ervoor dat deze monumenten blijven draaien!

Nieuwe vragen

De recente bevindingen roepen nieuwe vragen op. Is de constructie van 1730 wellicht hergebruikt in de bouw van de molen in 1825? En waar kwam deze constructie oorspronkelijk vandaan? Deze vragen openen nieuwe mogelijkheden voor verder historisch en bouwhistorisch onderzoek.

Betekenis voor het erfgoed van Thesinge

De ontdekking onderstreept het belang van molen Germania als historisch erfgoed en biedt een dieper inzicht in de geschiedenis van Thesinge en de molen zelf.

Op de foto’s is Paul Borghaerts van Borghaerts Houtdatering aan het werk met het dendrochronologisch onderzoek.

Wat is dendrochronologisch onderzoek eigenlijk?

Het doel van dendrochronologisch onderzoek is achterhalen wanneer het hout gekapt en hoe oud een constructie is. Ook de herkomst van het hout is zo te achterhalen.

De methode van de dendrochronologie is gebaseerd op het klimaatritme dat is vastgelegd in de jaarringen van het te onderzoeken hout. Om deze jaarringen zichtbaar te maken, worden er met een holle boor stalen geboord uit de te onderzoeken constructies. De ronde dikke boorstalen die dit oplevert, worden in houten gootjes gelijmd, vlakgezaagd en gepolijst. Daarna worden ze met een hoge resolutie camera gefotografeerd.

Vervolgens zijn de jaarringen vanaf de foto’s ingemeten. Op die manier wordt het jaarringenpatroon van de stalen vastgelegd in meetreeksen. Uiteindelijk worden deze meetreeksen vergeleken met de standaardcurven en gedateerd. Bron: Borghaerts Houtdatering