Natuurherstel Bourtangerveld

De natuur in het schrale grasland van Bourtangerveld staat onder druk. Schaal grasland is zeldzaam in West Europa en is leefgebied voor bijzondere soorten als de steenanjer en grauwe klauwier. Daarnaast is het een potentieel leefgebied voor de adder.

Door het hoge stikstofgehalte in de lucht en op de bodem groeien bomen zoals de berk en zwarte els extra snel en dreigt er bos te ontstaan. Hierdoor wordt het gebied minder geschikt voor de bijzondere flora en fauna die hier nu leven. Het reguliere beheer met onder andere Nederlandse landgeiten en konikpaarden is niet opgewassen tegen de snel groeiende bomen. Daarom is het noodzakelijk om het natuurgebied een impuls te geven.

Steenanjer Bourtangerveld
Maatregelen

Het Bourtangerveld moet op enkele struwelen na een open karakter behouden zodat kenmerkende plantensoorten blijven behouden en het gebied schikt blijft voor de komst van de adder. De maatregelen voor het natuurherstel zijn:

  1. Boomopslag moet op verschillende plekken in het gebied verwijderd worden om bosontwikkeling te voorkomen.
  2. Er komt een ecologische verbindingszone tussen het Duitse natuurgebied en het Bourtangerveld. De ecologische verbindingszone wordt aangelegd met inheemse planten en struiken. Via deze verbindingszone kunnen adders uit de Duitse populatie naar het Bourtangerveld komen.
Samen komen we verder

Het beheer en de ontwikkeling van de natuurgebieden van Het Groninger Landschap is ontzettend waardevol. Voor het natuurherstel van het Bourtangerveld ontvangen we steun van Provincie Groningen.