Vriendenbijeenkomst 2023 bij Steenfabriek Rusthoven

Bedrijfsvrienden op bezoek bij Steenfabriek Rusthoven Donderdag 8 juni jl. kwamen de bedrijfsvrienden van Het Groninger Landschap samen op het terrein van Steenfabriek Rusthoven voor de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst. Vrienden zijn bedrijven die net als wij houden van Groningen en onze missie – het beschermen en behouden van Groninger natuur, landschap en erfgoed – ondersteunen.

Na een warm welkom met een zomers welkomstdrankje splitste de groep op voor excursies door Hugo Dokter (hoofd Erfgoed) en Silvan Puijman (natuurbeheerder rayon Oost). Silvan Puijman leidde de bedrijfsvrienden de ringoven in. Dit is de enige overgebleven ringoven in Groningen en alleen toegankelijk in de zomermaanden tijdens excursies. In de winter is de ringoven een winterverblijf voor vleermuizen. De excursie in de ringoven was ontzettend leerzaam en een beetje spannend, het is namelijk aarde donker in de ringoven!

Hugo Dokter vertelde de bedrijfsvrienden meer over de historie van Steenfabriek Rusthoven, de industrie-as aan het Damsterdiep en de naastgelegen Borg Rusthoven. Een leuke én leerzame start van de Vriendenbijeenkomst 2023! De bijeenkomst is in het naastgelegen Hotel Restaurant Landgoed Ekenstein afgesloten met een smakelijk diner. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de besteding van de Vriendenbijdrage 2024.

Vriend van Het Groninger Landschap

Vrienden van Het Groninger Landschap zijn overwegend Groninger bedrijven die de missie van Het Groninger Landschap – het beschermen en behouden van Groninger natuur, landschap en erfgoed – ondersteunen. Samen vormen de Vrienden van Het Groninger Landschap het groenste bedrijvennetwerk van Groningen en dragen ze bij aan een groene en biodiverse werk- en leefomgeving. Wij zijn onze Vrienden ontzettend dankbaar voor hun steun.

Kijk hier voor meer informatie over bedrijfsvriendschap.