We zijn een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als ANBI hebben wij bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Hiermee wordt jouw schenking dus meer waard. Hieronder tref je de informatie die wij als ANBI moeten publiceren.

Stichting Het Groninger Landschap

Naam organisatieStichting Het Groninger Landschap
RSIN / Fiscaalnummer ANBI4248296
BestuurssamenstellingMarco Glastra – directeur
BeleidsplanToekomstagenda
BeloningsbeleidJaarverslag
DoelstellingHet doel van de stichting is het bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en landschap in de provincie Groningen waardevol te achten is in natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch of visueel opzicht, alsmede het verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van (rijks)monumenten en voorts al hetgeen met een en andere rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Groningen.
Verslag uitgeoefende activiteitenJaarverslag
Financiële verantwoordingJaarverslag

Stichting Beheer Borgterrein Ewsum

Naam organisatieStichting Beheer Borgterrein Ewsum
RSIN / Fiscaalnummer ANBI2891335
BestuurssamenstellingMarco Glastra – directeur
BeleidsplanJaarverslag
BeloningsbeleidJaarverslag
DoelstellingDe stichting heeft ten doel het verwerven, beheren, in standhouden en openstellen van het Rijksmonument (monumentnummer 29901) staande en gelegen aan de Oosterburen 1 te Middelstum, bestaande uit de terreinen en opstallen, binnen de buitengracht, van de voormalige borg Ewsum.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren, onderhouden en ontwikkelen van het borgterrein.
Verslag uitgeoefende activiteitenJaarverslag
Financiële verantwoordingEwsum

Stichting Weltevreden

Naam organisatieStichting Weltevreden
RSIN / Fiscaalnummer ANBI2891335
BestuurssamenstellingMarco Glastra – directeur
BeleidsplanJaarverslag
BeloningsbeleidJaarverslag
DoelstellingDe stichting heeft ten doel het instandhouden van het pand Huize Weltevreden gelegen aan de Rijksstraatweg 4 te Glimmen. Het verschaffen van huisvesting aan senioren en alleenstaanden en in het algemeen het verlenen van ondersteuning, waar en voor zover zulks mogelijk is; voor deze huisvesting komen inzonderheid inwoners of oud inwoners der gemeente Haren in aanmerking. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.Groningen.
Verslag uitgeoefende activiteitenJaarverslag
Financiële verantwoordingWeltevreden

Contactgegevens

BezoekadresRijksstraatweg 333
9752 CG  Haren
PostadresPostbus 199
9750 AD  Haren
Telefoon050 – 313 59 01
E-mailinfo@groningerlandschap.nl
Internetwww.groningerlandschap.nl