Het Groninger Natuurfonds

Help mee en stel Groninger natuur veilig!

Ter ere van ons 85-jarig jubileum in 2021 lanceerden we het Groninger Natuurfonds. Help mee en bescherm al voor € 7,50 één m² natuur voor de toekomst. Hoeveel m² natuur bescherm jij?

Bescherm de Groningse natuur!

Sinds 1936 beschermen we in Groningen natuur, landschap en erfgoed. Onze historie maakt één ding duidelijk: de beste bescherming is eigendom. Want wij zorgen goed voor ons bezit. Dat blijven we doen, voor altijd. Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Onze missie: samen met alle Groningers en liefhebbers natuur veilig te stellen.

Jonge grutto

Het totaal gedoneerde bedrag is:

  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 9
  • 0
  • ,-

Daarmee staat de teller op 68.599 vierkante meter beschermde natuur!

Wij zijn erg dankbaar voor alle donaties!

Wil je op een andere manier bijdragen aan het Groninger Natuurfonds? Dat kan! Je kunt een bijdrage overmaken naar de bankrekening NL 28 RABO 0373158939 ten name van Het Groninger Landschap onder vermelding van Groninger Natuurfonds. Of kies voor het gemak van een Tikkie. Let op! je ontvangt alleen een certificaat als je doneert via onze website.

Drie redenen om te doneren aan het Groninger Natuurfonds

  • Aangekochte natuur blijft voor altijd beschermd
  • Elke cent gaat naar het aankopen, inrichten en beheren van natuur
  • Iedere aankoop draagt bij aan het herstel van de biodiversiteit

Biodiversiteit onder druk

Natuur aankopen is hard nodig. Grutto’s, patrijzen, veldleeuweriken: ze verdwijnen uit ons landschap. Net als bloemen, vlinders, hommels en elementen als houtsingels. Door het aankopen, inrichten en beheren van natuur buigen we deze neergang om. Met elkaar maken we Groningse natuur weer levendig.

Veldleeuwerik

Eerste aankoop bij de Coendersborg in Nuis!

De eerste aankoop met het Groninger Natuurfonds vond plaats in mei 2021. Vlakbij de Coendersborg te Nuis is toen een perceel grasland aangekocht. Het langgerekte perceel is 12.430 vierkante meters groot en is gesitueerd aan ’t Pad, een eeuwenoud onverhard wandelpad tussen Marum en Tolbert. Donateurs werden uitgenodigd om te komen kijken en mee te helpen met het planten van boompjes.

"Natuur is van levensbelang, ook voor mij en mijn gezin. Daarom help ik het Groninger Natuurfonds graag om natuur voor altijd veilig te stellen."

Saskia Oosterhoff, Beschermer Het Groninger Landschap

Marco Glastra, directeur: ‘Elke m² telt’

Met het Groninger Natuurfonds wil Glastra meer natuur veiligstellen. Vierkante meters die lokaal echt een verschil maken. Elke m² telt, benadrukt hij. “Zodra wij eigenaar zijn, staat de natuur voorop. De biodiversiteit gaat met sprongen vooruit. En belangrijk: we garanderen voor de volle honderd procent dat de aankoop voor altijd beschermd blijft.” Lees verder

Arjan Hendriks, beheerder Reitdiep: ‘Waar we aankopen en inrichten, neemt het aantal weidevogels toe’

Het voortbestaan van de grutto, onze nationale vogel, staat op het spel. In onze reservaten in het Reitdiep gaat het gelukkig redelijk tot goed met de weidevogels. Dat vergt een forse inspanning. “We doen echt alles om het de weidevogels naar hun zin te maken. Met het Natuurfonds willen we onze weidevogelreservaten uitbreiden.” Lees verder

Ontmoet de ambassadeurs van het Groninger Natuurfonds

"Want echt: elke vierkante meter telt. Zodra wij eigenaar zijn, staat de natuur voorop. We starten er natuurvriendelijk beheer. Dan bloeien er weer bloemen, waar insecten en vlinders op afkomen. "

Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap

Sleep onderstaande foto’s heen en weer om beelden uit de zoekgebieden te bekijken