Het Groninger Natuurfonds

Help mee en stel Groninger natuur veilig!

Ter ere van ons 85-jarig jubileum lanceren we het Groninger Natuurfonds. Help mee en bescherm al voor € 7,50 één m² natuur voor de toekomst. Hoeveel m² natuur bescherm jij?

Geef de Groningse natuur een jubileumcadeau!

Al 85 jaar beschermen we in Groningen natuur, landschap en erfgoed. Onze historie maakt één ding duidelijk: de beste bescherming is eigendom. Want wij zorgen goed voor ons bezit. Dat blijven we doen, voor altijd. Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Daarom hebben we slechts één jubileumwens: samen met alle Groningers en liefhebbers natuur veilig te stellen.

Jonge grutto

Het totaal gedoneerde bedrag is:

  • 1
  • 8
  • 0
  • 1
  • 1
  • 5
  • ,-

Daarmee staat de teller op 24.015 vierkante meter beschermde natuur!

Wij zijn erg dankbaar voor alle donaties!

Wil je op een andere manier bijdragen aan het Groninger Natuurfonds? Dat kan! Je kunt een bijdrage overmaken naar de bankrekening NL09RABO0162251114 ten name van Het Groninger Landschap onder vermelding van Groninger Natuurfonds. Of kies voor het gemak van een Tikkie. Let op! je ontvangt alleen een certificaat als je doneert via onze website.

Jannie doneerde 2 vierkante meter aan het Groninger Natuurfonds

ze wil dat Groningse natuur mooi blijft voor haar kleinkinderen

Jannie de Boer, donateur Groninger Natuurfonds:

Rust en ruimte is van grote waarde voor Jannie. Zij vindt dit in de natuur, in de Groningse natuur. Lees meer

Drie redenen om te doneren aan het Groninger Natuurfonds

  • Aangekochte natuur blijft voor altijd beschermd
  • Elke cent gaat naar het aankopen, inrichten en beheren van natuur
  • Iedere aankoop draagt bij aan het herstel van de biodiversiteit

Biodiversiteit onder druk

Natuur aankopen is hard nodig. Grutto’s, patrijzen, veldleeuweriken: ze verdwijnen uit ons landschap. Net als bloemen, vlinders, hommels en elementen als houtsingels. Door het aankopen, inrichten en beheren van natuur buigen we deze neergang om. Met elkaar maken we Groningse natuur weer levendig.

Veldleeuwerik

"Natuur is van levensbelang, ook voor mij en mijn gezin. Daarom help ik het Groninger Natuurfonds graag om natuur voor altijd veilig te stellen."

Saskia Oosterhoff, Beschermer Het Groninger Landschap

Marco Glastra, directeur: ‘Elke m² telt’

Met het Groninger Natuurfonds wil Glastra meer natuur veiligstellen. Vierkante meters die lokaal echt een verschil maken. Elke m² telt, benadrukt hij. “Zodra wij eigenaar zijn, staat de natuur voorop. De biodiversiteit gaat met sprongen vooruit. En belangrijk: we garanderen voor de volle honderd procent dat de aankoop voor altijd beschermd blijft.” Lees verder

Focus op twee zoekgebieden

Tijdens dit jubileum zoeken we naar aankoopkansen in twee regio’s: Westerkwartier en Reitdiep. In deze gebieden heeft Het Groninger Landschap al prachtige resultaten behaald en bezit onder andere essentiële natuur voor weidevogels. In het Reitdiep willen we het weidevogellandschap verder uitbreiden. In het Westerkwartier willen we houtsingels en bosjes veiligstellen. Onze beheerders vertellen er meer over:

Arjan Hendriks, beheerder Reitdiep: ‘Waar we aankopen en inrichten, neemt het aantal weidevogels toe’

Het voortbestaan van de grutto, onze nationale vogel, staat op het spel. In onze reservaten in het Reitdiep gaat het gelukkig redelijk tot goed met de weidevogels. Dat vergt een forse inspanning. “We doen echt alles om het de weidevogels naar hun zin te maken. Met het Natuurfonds willen we onze weidevogelreservaten uitbreiden.” Lees verder

René Oosterhuis, beheerder Westerkwartier: ‘Houtsingels vormen cruciale verbindingswegen’

Zangvogels, vleermuizen, vlinders, dassen: allemaal maken ze dankbaar gebruik van houtsingels. De singels vormen een groen wegennet in het landschap. Het wegennet brokkelt echter af. Met het Natuurfonds wil Oosterhuis houtsingels aankopen en veiligstellen. “Dan kunnen dieren veilig tussen onze versnipperde bosgebieden pendelen.” Lees verder

"Want echt: elke vierkante meter telt. Zodra wij eigenaar zijn, staat de natuur voorop. We starten er natuurvriendelijk beheer. Dan bloeien er weer bloemen, waar insecten en vlinders op afkomen. "

Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap

Sleep onderstaande foto’s heen en weer om beelden uit de zoekgebieden te bekijken