Dokter Hommesbos

Tussen de akkers en weilanden van Onstwedde ligt een prachtig overblijfsel van de één na laatste ijstijd: het ruim twee hectare grote Dokter Hommesbos. Het bos lig op de flanken van de Onstwedder Holte, met zo’n twaalf meter hoogte is dat de grootste glaciale heuvelrug en keileembult van Groningen. Het Dokter Hommesbos herbergt enorme stuifduinen van dekzand. Het zand bedekte in de laatste ijstijd het enorme landschap. Het bos wordt bewust minimaal onderhouden en heeft mede daardoor een enorme rijkdom aan flora en fauna.

Geschiedenis

Het Dokter Hommesbos is vernoemd naar een vroegere eigenaar, chirurg Johannes Hero Hommes, die in het bos een zomerhuisje had. Het huisje ging verloren aan het eind van de Tweede Wereldoorlog toen Duitse soldaten er hun toevlucht zochten. Hommes herbouwde het huisje nooit. In 1985 kreeg Het Groninger Landschap het bos in eigendom. De stichting koos ervoor de restanten van het huisje te laten liggen en het bos te beheren door er juist zo min mogelijk in te grijpen. Natuurlijk wordt boven de wandelpaden uit veiligheid dood hout uit de bomen gehaald en ook de bosranden worden soms gesnoeid, maar dat is het wel. Hout en takken blijven gewoon liggen en worden door de natuur zelf weer hergebruikt. Dat is zeker in de herfst en winter goed te zien aan de rijke variatie aan paddenstoelen en schimmels.

Rijke flora en fauna

De bodem van het Dokter Hommesbos bestaat uit leem-arme, vooral zanderige grond en op sommige plekken ligt daarop een dikke humuslaag. De ondergrond van het bos is vol reliëf met diepten, kleine stroomgeultjes en bovenloopjes van de huidige beken Ruiten Aa en Mussel Aa. In het zuidwesten van het Dokter Hommesbos ligt in een van die laagten nog een dobbe. De leeftijd van de bomen in het bos is een beetje gokken. Er staan imponerend grote eiken en beuken. Sommige grove dennen hebben waarschijnlijk een leeftijd van tegen de honderd jaar. Tussen deze bomen en ander naaldhout groeit hulst, lijsterbes, kamperfoelie, kardinaalsmuts, ribes, braam en Amerikaanse vogelkers. Ook staan er velden lelietjes-van-dalen, brede en smalle stekelvaren, dalkruid, hondsdraf en avondkoekoeksbloem. In totaal herbergt het bos meer dan veertig verschillende planten- en bomensoorten. Bovendien telden ervaren spotters meer dan vijftig vogelsoorten. De leek die het bos binnenstapt herkent wellicht de winterkoning, mezen en merels. De meer geoefende vogelaar herkent de grote bonte specht, de goudhaantjes, de grauwe en bonte vliegenvangers, grote lijster en appelvink. Ze zijn er wellicht niet dagelijks, maar afhankelijk van het seizoen zijn alle soorten wel eens in het Dokter Hommesbos te vinden. En hoezeer je ook af en toe de oriëntatie kwijt kunt zijn, het is maar een klein perceel. Even doorlopend kom je vanzelf aan de rand van het bos en zijn er diverse plekken met een prachtig uitzicht op de omgeving.

Bezoekersinformatie

Dokter Hommesbos, Onstwedde.

Honden aangelijnd toegestaan.

Op de kaart