Landgoed Ennemaborg

Op Landgoed Ennemaborg in Midwolda komen natuur en erfgoed op spectaculaire wijze samen. De eeuwenoude borg, de konikpaarden, het natuurbos, de bonte specht, de kerkuil in de werkschuur en nu het Bezoekerscentrum Ennemaborg in het Koetshuis. Toen we de borg en het landgoed in 1965 in bezit kregen, waren beiden sterk verwaarloosd. We hebben de borg geheel gerestaureerd en het park brachten we grotendeels terug in de achttiende-eeuwse barokstijl.

De borg

Eén van de pronkstukken van Het Groninger Landschap is de Ennemaborg. De borg stamt uit de veertiende eeuw en is in de achttiende eeuw ingrijpend verbouwd. Wat nu wordt beschouwd als de achterkant van de borg, was vroeger de voorkant. En aan die oude voorzijde ligt een prachtig park met een oprijlaan van maar liefst 3 kilometer. Een lange oprijlaan was vroeger een statussymbool. Hoe langer de entree, hoe meer rijkdom er kon worden getoond aan de bezoekers van de borg. Pal achter de statige borg ligt een ronde vijver met riet, waterlelies en groene kikkers. Het is een overblijfsel van de gracht die de borg ooit omringde. Het voorste gedeelte van het landgoed is een park, verder naar achteren ligt het natuurbos.

Het landgoed

Het bos achter het park is 150 jaar geleden aangeplant, puur voor de opbrengst van het hout. De bomen staan dan ook netjes in een rij. We laten het nu beheren door Konikpaarden, wilde paarden die het landgoed het hele jaar door begrazen. Zij kunnen goed tegen extreme weersomstandigheden en hoeven ’s winters dan ook niet op stal.

Bezoekerscentrum Ennemaborg

Naast de Ennemaborg staat een prachtig koetshuis, wat is omgetoverd tot Bezoekerscentrum Ennemaborg. Vanuit en in het bezoekerscentrum organiseert het vrijwilligersteam Ennemaborg allerlei excursies en activiteiten. Bovendien is Bezoekerscentrum Ennemaborg op zaterdagen en zondagen geopend tussen 12.00 en 17.00 uur. Een heerlijke plek om na een wandeling bij te komen op het terras of bij het haardvuur en te genieten van een drankje. We hebben een wandelroute van ongeveer 6 kilometer uitgezet door de barokke parktuin, een donker bos, open velden en langs een natuurplas.

Midwolder Bouwten

In 2020 werd aan de oostzijde van Landgoed Ennemaborg in Midwolda zestig hectare ingericht als landbouwproeftuin: de Midwolder Bouwten. Dit veld is een akkercomplex van Het Groninger Landschap. Bloemranden, ruige stalmest, een ruimer bouwplan met meer gewassen die elkaar effectief opvolgen, niet ploegen en minder gewasbeschermingsmiddelen: meerdere natuurinclusieve maatregelen worden er proefondervindelijk getest. Met als ultieme uitdaging: de akkerbouw van de toekomst bewijzen, met rijke natuur
waar boeren een goede boterham aan kunnen verdienen. Verschillende onderzoekers volgen de ontwikkelingen op de voet. De variatie aan gewassen maakt de Midwolder Bouwten aantrekkelijk voor o.a. vogels. Op de akkers groeit niet één gewas, maar vijf gewassen, zoals haver, zomergraan en veldbonen. Tussen de gewassen liggen stroken met bloeiende akkerranden en her en der is struweel aangeplant. Deze variatie vergroot het voedselaanbod. Niet alleen tijdens het broedseizoen, maar ook in de winter houdt de pilot rekening met vogels. Zo blijven ’s winters de stoppels en oogstresten op de velden liggen. Ook worden er groenbemesters gezaaid. Geelgorzen en vinken houden daarvan. Akkervogels, zoals veldleeuweriken, kunnen twee tot drie keer achter elkaar broeden. In akkers met alleen wintergranen wordt het gewas na verloop van tijd te dicht en hoog voor een tweede of derde nest. In de Midwolder Bouwten krijgen de vogels een keuze.

Bewoners van Landgoed Ennemaborg

Das

Door de begrazing van het landgoed is het een ideaal gebied geworden voor de das. Dat komt o.a. door de paardenmest. De mest trekt kevers en regenwormen aan en die staan bovenaan het menu van de das. Tegenkomen zal je hem niet gauw. De das is een nachtdier en erg schuw en stil.

Bonte specht

Door het natuurlijke beheer en het ouder worden van het bos komen er steeds meer vogelsoorten voor. Inmiddels broeden er twee soorten spechten; de kleine en de grote bonte specht. En zelfs de nachtegaal woont hier.

Roofvogels

Aan roofvogels is ook geen gebrek. De buizerd, sperwer, havik en torenvalk verdedigen hier hun territorium, net als de ransuil en de kerkuil.

Ontdek Landgoed Ennemaborg

Bezoekersinformatie

Parkeerplaats tegenover de borg.

Vrij wandelen op wegen en paden. Honden zijn welkom en dienen overal aangelijnd te blijven

Het Koetshuis naast de borg – Bezoekerscentrum Ennemaborg is zaterdag en zondag geopend van 12 tot 17 uur.

Op de kaart