Natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten

In de pilot natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten werken verschillende partijen vijf jaar samen om natuurinclusieve maatregelen te testen voor de akkerbouw.

Van 2019 tot 2025 wordt op een akkergebied van 60 hectare naast de Ennemaborg in Midwolda een aantal natuurinclusieve maatregelen genomen. Al deze maatregelen zijn gericht op een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit. Het Groninger Landschap stelt de grond beschikbaar om te onderzoeken hoe akkerbouw ontwikkeld kan worden met een rijke natuur waar boeren een goede boterham aan kunnen verdienen. Het onderzoek is een initiatief van provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, LTO, Agrarisch Collectief ANOG, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Maatschap Boonman en Het Groninger Landschap.

Landbouw van de toekomst

De Midwolder Bouwten is onze landbouwproeftuin. Hier testen we de landbouw van de toekomst: een natuurinclusieve landbouw. De uitdaging is om akkerbouw te ontwikkelen met een rijke natuur waar boeren een goede boterham aan verdienen.

Geelgors

Zes natuurinclusieve maatregelen

Vanaf 2020 testen we zes natuurinclusieve maatregelen. Zo leggen we meer dan zes kilometer bloemranden aan. We bemesten met ruige stalmest, spuiten minder gewasbestrijdingsmiddelen, kiezen voor een ruimer bouwplan, ploegen niet en laten ’s winters stoppelvelden staan.

Kansen voor natuur én boer

Deze maatregelen bieden kansen voor natuur en boer. Insecten en bodemdieren helpen plaagbestrijding en zorgen voor een betere productie. Bodemleven verbetert, akkervogels keren terug. Bloemen trekken wilde bijen en vlinders aan, in de winterse stoppelvelden vinden reeën en hazen dekking en voedsel.

Veldleeuwerik

Planning

Het project duurt in totaal zes jaar, waarvan het eerste jaar (2019) is gebruikt voor een nulmeting. Vanaf 2020 worden zes natuurinclusieve maatregelen getest. Het experiment loopt tot eind 2024. In de tussentijd houden wetenschappers de vorderingen in de gaten.

  • Op dinsdag 21 juni 2022 vond een kijkmiddag plaats met geïnteresseerde boeren en omwonenden.


Samenwerken aan biodiversiteit

Het project natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland, waarin vele partijen samenwerken aan een sterke landbouwsector, die bijdraagt aan biodiversiteit en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Daarnaast wordt het onderzoek mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen. Dit programma ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan een goede toekomst voor elke Groninger.

Ondertekening van pachtovereenkomst met betrokken partijen

Een kijkje nemen

Het terrein van de Midwolder Bouwten grenst aan Landgoed Ennemaborg, Midwolda en is vanaf het wandelpad goed te zien.

Bij Landgoed Ennemaborg is voldoende ruimte om te parkeren.

Klik hier voor meer informatie over het landgoed.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

* Verplichte velden

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.