Weidevogellandschap de Medenertilsterpolder

Het weidevogelgebied Medenertilsterpolder (ca. 60 ha) van Het Groninger Landschap ligt midden in het agrarische cultuurlandschap van Middag Humsterland. Het gebied is van oudsher een belangrijk broedgebied voor weidevogels, waaronder de grutto. In het gebied broedden tot voor kort grote aantallen grutto’s. De aantallen zijn echter de laatste jaren drastisch afgenomen. Het is dan ook hoog tijd dat er maatregelen worden getroffen om deze afname te stoppen.


Weidevogels op nummer één

Het Groninger Landschap, boeren uit de Medenertilsterpolder, Collectief Groningen West, de provincie Groningen en Prolander werken momenteel samen aan de verbetering van de leefomgeving voor weidevogels in de Medenertilsterpolder. Dit zowel op onze Natuurnetwerk Nederland-gronden als in de weilanden daar omheen.

We maken daarbij afspraken over aangepaste beheersmaatregelen, zoals het tijdelijk langer vasthouden van het water in het gebied, het maken van kleine plas-dras gebieden in de weilanden, het gebruik van vaste stalmest en aangepaste maaidata. In de komende jaren wordt intensief gemonitord hoe de ontwikkeling van de weidevogels in het gebied plaatsvindt. Met alle betrokkenen gaan we regelmatig om tafel en het veld in om samen tot een optimaal weidevogelbeheer te komen in deze polder.

Bezoekersinformatie

Contact

Vanaf het fietspad tussen Fransum en Beswerd, aan de zuidkant van de Polder en vanaf de Zuiderweg is het gebied goed te overzien.

telefoonnummer: 0595-528522
e-mailadres: info@groningerlandschap.nl

Op de kaart