’t Hemrik in Haren

Klein maar fijn. Ondanks zijn geringe grootte (slechts 8 hectare), is natuurgebied ‘t Hemrik een van de meest waardevolle bezittingen van Het Groninger Landschap. Het is een mini openluchtmuseum dat het landschap van vroeger laat zien. In dit kleine gebied ligt het restant van een moerasbos, met bomen die schots en scheef in de natte ondergrond staan. Ook groeien in een klein grasland nog moerasplanten als blauwe zegge, sterzegge, draadzegge en moeraskartelblad.

Van waterplas naar zompig moeras

’t Hemrik was anderhalve eeuw geleden nog een waterplas. Toen er rond 1900 dijken werden aangelegd langs de Drentse Aa en het overtollige water uit de polder Glimmen werd gemalen, viel de plas droog en ontstond er moeras. Er groeiden veel zeggesoorten (een moerasplant/rietgras). Een groot deel hiervan is nog steeds terug te vinden in ’t Hemrik.

Veilig thuis voor sprinkhanen

In het gebied zit een grote populatie moerassprinkhanen. Dit is landelijk gezien een zeldzame soort en we zijn heel blij met deze bewoners. Met de jaarlijkse maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de sprinkhanen door delen te laten staan. De sprinkhanen gebruiken deze delen om te overwinteren.

Geriefhoutbosje

Het moerasbos is altijd in gebruik geweest als geriefhoutbos; een hakhoutbos dat werd gebruikt voor eigen ‘gerief’ (gebruik). Er werd hout gekapt om de kachel brandend te houden en voor het maken van gereedschap. De boomstompen die overbleven na het kappen, werden micromilieus voor zwammetjes en mossen. Ook leefden er vaak amfibieën, zoals de bruine kikker en de kleine watersalamander.

Ondanks zijn geringe grootte, is ‘t Hemrik een van ons meest waardevolle natuurgebieden.”

Wat doet Het Groninger Landschap?

We zorgen goed voor onze gebieden. Waar wij eigenaar zijn, staat de biodiversiteit voorop. In ’t Hemrik heeft dit geleid tot de ontdekking van een bijzonder plantje: geel schorpioenmos.

Hulp is hard nodig

Het Groninger Landschap beschermt Groninger natuur, landschap en erfgoed. Dit kunnen we niet alleen. Ook jouw hulp is hard nodig! Dit kan al vanaf € 2,50.

Bezoekersinformatie

’t Hemrik is klein en kwetsbaar, en daarom niet toegankelijk voor publiek. Maar het is vanaf de naastgelegen zandweg goed te bekijken.

Locatie
Rijksstraatweg 333
9752CG Haren

Contact
050-3135901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart