Wierdebegraafplaats Wierum

Bekijk alle Bijzondere plekken

Natuurbegraven op een historische locatie in het Reitdiep

Net boven de stad Groningen ligt het oude kerkhof van Wierum, historisch gelegen op de wierde. Naast het kerkhof neemt Het Groninger Landschap samen met Algemeen Belang | Dela een natuurbegraafplaats in gebruik. De wierde ligt in het Reitdiep, een prachtig gebied met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde.

De wierdebegraafplaats is ruim een hectare groot en bevindt zich op het gedeelte van de wierde dat is opgehoogd met grond van elders. Op bijna alle wierden ligt van oudsher een begraafplaats. Zo ook op de wierde van Wierum. Hier werd in de dertiende eeuw een kerk gebouwd met daarbij een kerkhof. Na de afbraak van de kerk in 1829, bleef de begraafplaats aanwezig. De nu oudste grafsteen dateert uit 1679. De bestaande begraafplaats is eigendom van de Hervormde gemeente Dorkwerd.

Direct grenzend aan de bestaande begraafplaats ligt de wierdebegraafplaats met ruimte voor 250 graven. De wierdebegraafplaats is een gebied met een duidelijke natuurdoelstelling en wordt als bloemrijk grasland beheerd. Vogels, vlinders en insecten zullen daarvan profiteren. Na elke begrafenis worden de zoden terug geplaatst. Het graf wordt voorzien van een unieke grafmarkering in de vorm van een oude Groninger kloostermop. Dit is een mooie en zichtbare verbinding met de geschiedenis van Groningen. Natuurlijk kan men er ook voor kiezen geen markering aan te brengen. In beide gevallen kan het graf met GPS-coördinaten worden teruggevonden.

Het Groninger Landschap wil graag ruimte geven aan de vraag naar natuurbegraven en wel zo dat natuur- en landschapswaarden niet worden aangetast. Uiteraard moet de locatie voldoen aan alle wettelijke voorschriften die gelden voor begraven. De wierde van Wierum voldoet aan deze voorwaarden. Het Groninger Landschap is eigenaar en beheerder van de wierdebegraafplaats. Algemeen Belang | Dela neemt de uitvoerende werkzaamheden rond de begrafenissen voor haar rekening. Voor de uitvaart kan men ook terecht bij Algemeen Belang | Dela, maar het staat vrij de uitvaart door een andere uitvaartonderneming te laten verzorgen.

De wierdebegraafplaats wordt naar verwachting in het najaar van 2019 in gebruik genomen.

Heeft u een vraag klik hier

Voorrang voor Beschermers 
Beschermers van Het Groninger Landschap krijgen de mogelijkheid om met voorrang – tot 1 september 2019 – een unieke plaats te reserveren op wierdebegraafplaats Wierum. Alle informatie is te vinden op de speciale website www.wierdebegraafplaats.nl

Duurzame Landschapskist
De verbinding van de mens met de natuur is er altijd. In vele vormen. Bij leven en bij overlijden. Bij de Landschapskist komt dit optimaal tot uiting.
Voor meer informatie over de landschapskist klik hier

 

 

De Landschapskist bindt met de natuur

Omgeving wierdebegraafplaats
De wierdebegraafplaats ligt op een heel bijzondere locatie in een eeuwenoud landschap. Het verhaal van dit landschap komt fraai tot uiting in een hoogtekaart van de omgeving (gebaseerd op Actueel Hoogtebestand Nederland). De wierde van Wierum dateert van het begin van de jaartelling. De zee had toen nog vrij toegang tot het noordelijke kustgebied. De bewoners uit die tijd wierpen wierden op om veilig te zijn bij storm en hoog water.

Hoogtekaart omgeving wierde Wierum

Geschiedenis van duizenden jaren
Rond de wierde lagen vruchtbare kweldergronden die zeer geschikt waren voor de beweiding met vee. In de directe omgeving van Wierum liggen verschillende andere wierden, zoals de grote wierde van Adorp en de kleine wierde Enens bij boerderij De Paddepoel. De verhogingen bij het huidige boerderijtje Harssensbosch hebben te maken met een steenhuis dat hier in de 14e eeuw is gebouwd en een borg uit de 16e eeuw. Langs de wierde van Wierum stroomde de Hunze. De Hunze ontspringt in Drenthe en waterde bij Zoutkamp af op de Lauwerszee. Noordelijk van de stad Groningen werd de Hunze deels rechtgetrokken en vervangen door het gegraven Reitdiep. De oude Hunzeloop met talrijke meanders is nog steeds goed zichtbaar op de hoogtekaart, maar ook in het landschap. Vooral in de winter als het water hoog staat, zie je de oude Hunze nog kronkelen in het landschap. Kortom, de locatie van de wierdebegraafplaats ademt een geschiedenis van enkele duizenden jaren.

Bloemrijk grasland