Wierdebegraafplaats Wierum

Bekijk alle Bijzondere plekken

Natuurbegraven op een historische locatie in het Reitdiep

Net boven de stad Groningen ligt het oude kerkhof van Wierum, historisch gelegen op de wierde. Naast het kerkhof heeft Het Groninger Landschap samen met Algemeen Belang Dela een natuurbegraafplaats in gebruik. De wierde ligt in het Reitdiep, een prachtig gebied met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde.

De wierdebegraafplaats is ruim een hectare groot en bevindt zich op het gedeelte van de wierde dat is opgehoogd met grond van elders. Op bijna alle wierden ligt van oudsher een begraafplaats. Zo ook op de wierde van Wierum. Hier werd in de dertiende eeuw een kerk gebouwd met daarbij een kerkhof. Na de afbraak van de kerk in 1829, bleef de begraafplaats aanwezig. De nu oudste grafsteen dateert uit 1679. De bestaande begraafplaats is eigendom van de Hervormde gemeente Dorkwerd.

Direct grenzend aan de bestaande begraafplaats ligt de wierdebegraafplaats met ruimte voor 250 graven. De wierdebegraafplaats is een gebied met een duidelijke natuurdoelstelling en wordt als bloemrijk grasland beheerd. Vogels, vlinders en insecten zullen daarvan profiteren. Na elke begrafenis worden de zoden terug geplaatst. Het is mogelijk  om het graf te voorzien van een unieke grafmarkering in de vorm van een hedendaagse Groninger kloostermop. Dit is een mooie en zichtbare verbinding met de geschiedenis van Groningen. Natuurlijk kan men er ook voor kiezen geen markering aan te brengen. In beide gevallen kan het graf met GPS-coördinaten worden teruggevonden. De wierdebegraafplaats is vrij toegankelijk, ook buiten het beheerpad om. Het beheerpad is aangelegd om het beheer en toegankelijkheid van de wierde makkelijker te maken.

Het Groninger Landschap wil graag ruimte geven aan de vraag naar natuurbegraven en wel zo dat natuur- en landschapswaarden niet worden aangetast. Uiteraard moet de locatie voldoen aan alle wettelijke voorschriften die gelden voor begraven. De wierde van Wierum voldoet aan alle voorwaarden. Het Groninger Landschap is eigenaar en beheerder van de wierdebegraafplaats. Algemeen Belang Dela neemt de begrafenissen voor haar rekening. Voor de uitvaart kan men ook terecht bij Algemeen Belang Dela, maar het staat vrij de uitvaart door een andere uitvaartonderneming te laten verzorgen.

De wierdebegraafplaats is in het najaar van 2019 in gebruik genomen.

Heeft u een vraag, klik hier.

Een graf reserveren
Via de website www.wierdebegraafplaats.nl kunt u een graf reserveren. Op deze site staat ook alle praktische informatie die u nodig heeft.

Thijs Glastra - Grutto

Duurzame Landschapskist
De verbinding van de mens met de natuur is er altijd. In vele vormen. Bij leven en bij overlijden. Bij de Landschapskist komt dit optimaal tot uiting.
Voor meer informatie over de landschapskist klik hier

 

 

De Landschapskist bindt met de natuur

Omgeving wierdebegraafplaats
De wierdebegraafplaats ligt op een heel bijzondere locatie in een eeuwenoud landschap. Het verhaal van dit landschap komt fraai tot uiting in een hoogtekaart van de omgeving (gebaseerd op Actueel Hoogtebestand Nederland). De wierde van Wierum dateert van het begin van de jaartelling. De zee had toen nog vrij toegang tot het noordelijke kustgebied. De bewoners uit die tijd wierpen wierden op om veilig te zijn bij storm en hoog water.

Hoogtekaart omgeving wierde Wierum

Geschiedenis van duizenden jaren
Rond de wierde lagen vruchtbare kweldergronden die zeer geschikt waren voor de beweiding met vee. In de directe omgeving van Wierum liggen verschillende andere wierden, zoals de grote wierde van Adorp en de kleine wierde Enens bij boerderij De Paddepoel. De verhogingen bij het huidige boerderijtje Harssensbosch hebben te maken met een steenhuis dat hier in de 14e eeuw is gebouwd en een borg uit de 16e eeuw. Langs de wierde van Wierum stroomde de Hunze. De Hunze ontspringt in Drenthe en waterde bij Zoutkamp af op de Lauwerszee. Noordelijk van de stad Groningen werd de Hunze deels rechtgetrokken en vervangen door het gegraven Reitdiep. De oude Hunzeloop met talrijke meanders is nog steeds goed zichtbaar op de hoogtekaart, maar ook in het landschap. Vooral in de winter als het water hoog staat, zie je de oude Hunze nog kronkelen in het landschap. Kortom, de locatie van de wierdebegraafplaats ademt een geschiedenis van enkele duizenden jaren.

Bloemrijk grasland