Medenertilsterpolder

Medenertilsterpolder: gruttoparadijs op de klei

Dit relatief kleine reservaatgebied herbergt een gruttopopulatie die ver uitstijgt boven het gemiddelde van andere weidevogelkerngebieden. Hier broeden niet tien tot twintig paartjes per honderd hectare, maar wel vijfenzeventig! Dit kleine, kwalitatieve weidevogelgebied herbergt bovendien andere steltlopers en kritische soorten als de slobeend en de wintertaling.

Gruttoparadijs

Het Groninger Landschap - Tureluur

Actief beheer

Zulke mooie resultaten ontstaan niet bij toeval. Wij richten ons beheer zeer actief op het optimaliseren van de terreinomstandigheden voor weidevogels. Zo is het graslandbeheer gericht op afwisseling in vegetatie. Delen van het gebied worden in het voorjaar extensief beweid; andere percelen worden pas na het broedseizoen gemaaid. In het insectrijke, bloeiende grasland kunnen de tureluur en grutto hun jongen ongestoord grootbrengen.