Groningen: Stad aan de Hunze

Het vergezicht is een stroomgebied van bron tot monding. Oorspronkelijk stroomde de Hunze via de stad Groningen, het Reitdiep en het Lauwerszee tot de Waddenzee. Tegenwoordig komt de Hunze roemloos tot haar einde in het Winschoterdiep. De doelstelling is om de rivier uiteindelijk weer te verlengen tot de Waddenzee, zodat de Hunze weer de verbinding tussen beek en wad wordt die het ooit geweest is. Voor het herstellen van deze verbinding vervult de stad Groningen een cruciale rol.

Met het plan ‘Groningen: Stad aan de Hunze’ willen we de oude getijdenrivier de Hunze herstellen. Op dit moment stroomt het Hunzewater via het Winschoterdiep naar het Eemskanaal. Ooit moet een gedeelte van dit water weer door de oostelijke stadsrand van Groningen en het Reitdiep gaan stromen. Hierbij komen natuur, water, woongenot, recreatie, infrastructuur, cultuurhistorie, vestigingsklimaat en educatie allen samen. Hetgeen een impuls moet geven aan de oostrand van Groningen. Het streven is om hierbij zoveel mogelijk de oorspronkelijke route van de Hunze te volgen.

Stand van zaken

Een streven is één ding, het daadwerkelijk uitvoeren is een ander. Op dit moment wordt de visie uitgewerkt tot een concreet plan. Er wordt verkend wat de meerwaarde van een herstelde Hunze voor Groningen kan zijn, en bij welke ontwikkelingen aangesloten kan worden. Wordt er bijvoorbeeld een weg aangepakt, dan is dat hét moment om daar ook de Hunze op te waarderen.

Tegelijkertijd zijn we op verschillende plekken in de stad al bezig om projecten op te starten of zelfs al uit te voeren. Zo worden in de bestaande Hunzezone langs de Euvelgunnerweg enkele bruggen en bankjes vervangen. Voor het groengebied ‘Hunzeboord’, tussen het bedrijventerrein Ulgersmaweg en Kardinge, is een ontwerpvisie opgesteld die ruimte biedt voor water, bloemrijk grasland, wandelpaden en ontspanningsplekken. Het deelgebied Roodehaan, gelegen naast de Stainkoeln, is in beeld voor een nieuw fietspad langs de Hunze.

Daarnaast is het ophalen van ideeën en wensen van belang, om te zorgen dat de Hunze aansluit bij wat omwonenden of andere belanghebbenden waardevol vinden. Heb je daarom als bewoner, recreant of professional interessante informatie of een idee die ons verder zoud kunnen helpen, laat het ons weten via info@groningerlandschap.nl.

Het plan ‘Groningen: Stad aan de Hunze’ maakt onderdeel uit van de Hunzevisie 2030. Hier kun je lezen wat er nodig is om de Hunze weer te laten stromen tot de Waddenzee.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

* Verplichte velden

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.