Toekomstagenda 2019-2023

Het verschil maken

Begin 2019 verscheen onze nieuwe toekomstagenda. In deze publieksversie zetten we onze koers uit tot 2023. We hebben vertrouwen in de toekomst. Als Het Groninger Landschap willen we lokaal het verschil maken. Zichtbare resultaten boeken, waar Groningers van kunnen genieten: daar is het ons de komende jaren om te doen.

Bezinnen op onze rol

Om de vijf jaar staan we even stil. Dan blikken we terug, stellen we vast waar we staan en denken we na over de toekomst. Het resultaat beschrijven we in onze toekomstagenda. Deze editie, de tweede, beslaat de periode 2019 tot 2023. Lees verder

Terugblik op eerste agenda

We blikken tevreden terug. Het Groninger Landschap staat er goed voor. In onze eerste agenda, van 2013 tot 2018, spraken we van een nieuwe koers, een andere aanpak. Achteraf hebben we geen afslag genomen. Wel zijn accenten verlegd. Erfgoed werd een volwaardig werkveld, we hebben onze blik verbreed en werken nauwer samen met onze partners. Lees verder

Onze opdracht: lokaal het verschil maken

Het verschil maken, luidt de titel van deze agenda. Dat is waar we ons dag in, dag uit voor inzetten. We willen lokaal concrete en zichtbare resultaten boeken. Een bordje met ons logo – bij een natuurgebied of monument – betekent: dit terrein is in goede handen. We zorgen voor onze terreinen, beschermen en onderhouden ze voor de eeuwigheid. Ook werken we samen met anderen. Lees verder

Klaar voor nieuwe aankopen

Eigendom biedt de beste garantie voor bescherming. Door eigenaar te worden, stellen we natuur en erfgoed veilig voor de toekomst. De komende jaren willen we ons bezit uitbreiden. Dat geldt voor boerderijen, oude dijken, wierden en ander Gronings erfgoed. We gaan graag en overal het gesprek aan. Natuuraankopen zijn nodig om het Natuurnetwerk Nederland te voltooien. Lees verder

Kwaliteitsimpuls voor ons bezit

Waar we eigenaar zijn, willen we het verschil maken. De komende periode geven we onze bezittingen een kwaliteitsimpuls. We gaan voor hoogwaardige natuur en erfgoed. Dat vereist professioneel natuurbeheer en onderhoud van onze monumenten. Ons bezit moet ook functioneel zijn. Natuur en erfgoed zijn geen statische musea. Lees verder

Breder kijken dan ons bezit

We kijken breder dan ons bezit. Het hele landschap gaat ons aan het hart. In Groningen spelen grote opgaven, zoals dijkversterking, klimaatverandering, aardbevingen en de omschakeling naar duurzame energie. Bij deze grote opgaven denken we mee, liefst samen met anderen. Samen staan we sterker. Op veel meer plekken kan de natuur onderdeel van de oplossing zijn. Lees verder

Samen de krachten bundelen

We kunnen het niet alleen. Ons werk vereist samenwerking. Door het bundelen van krachten boeken we betere resultaten. We zoeken andere partijen bewust op, wisselen informatie uit en verzilveren kansen. Samenwerken doen we volop, op meerdere niveaus. Lees verder

 

Werken aan breed en sterk draagvlak

Draagvlak is de sleutel voor het realiseren van onze doelen. De komende jaren werken we aan een breder en sterker draagvlak. Dat betekent: een grotere achterban aan ons binden, betere voorlichting en educatie en onze terreinen openstellen voor publiek, zodat mensen ervan kunnen genieten. Lees verder

 

Naar een slagvaardige en duurzame organisatie

Bezield, dichtbij en daadkrachtig. Naar deze kernwaarden willen we als organisatie handelen. Als werkorganisatie blijven we compact, maar slagvaardig dankzij het uitbesteden van taken en onze grote groep van vierhonderd vrijwilligers. Onze ambities: vrijwilligers beter bijstaan, financieel gezond blijven en nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. In 2027 willen we als organisatie CO2-neutraal zijn. Lees verder