Samenwerking

Samen gaat het beter

Onze doelen bereiken we natuurlijk niet alleen. Hiervoor werken we intensief samen met verschillende organisaties, op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Bezoekerscentrum Terra Mora in Bourtange is een voorbeeld van samenwerking

dit doen we samen met de Vesting Bourtange

Het Groninger Landschap werkt samen met de volgende organisaties

Landelijk

Het Groninger Landschap maakt deel uit van Landschappen NL, een samenwerkingsverband tussen alle provinciale Landschappen en stichtingen voor landschapsbeheer

Waddenzeegebied

Binnen het Waddenzeegebied werken acht natuurorganisaties samen in de Coalitie Wadden Natuurlijk. In de Eems-Dollard maken we deel uit van de samenwerking ‘Ecologie en Economie in Balans’ tussen overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties. Bij het beheer van de kwelders werken we samen met de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG).

Provinciaal

In Groningen is er een goed lopende samenwerking tussen de zes provinciale natuur- en landschapsorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Natuur en Milieufederatie Groningen. Daarnaast maakt Het Groninger Landschap, samen met organisaties als Stichting Oude Groninger Kerken en Het Erfgoedhuis, deel uit van het Groninger Erfgoedberaad. Als uitvoerende organisatie van natuur- en erfgoedbeleid werkt Het Groninger Landschap intensief samen met provincie Groningen.

 

Agrarisch

Bij beheer van de natuurgebieden is er een intensieve samenwerking met boeren van de agrarische natuurverenigingen. Dit geldt onder andere voor de kwelders, de weidevogelgebieden in het Reitdiep en de graslanden rond het Zuidlaardermeer.