Over de stichting

Stichting Het Groninger Landschap zet zich met hart en ziel in voor het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak daarvoor. De Stichting kent een platte organisatie met korte lijnen. De ambitie is om dichtbij het publiek te staan. Met ons aanbod willen we sterk verankerd zijn in het bewustzijn van samenleving en overheid.

Sinds 1936

Stichting Het Groninger Landschap werd in 1936 opgericht op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten. De toenmalige voorzitter Van Tienhoven onderkende de meerwaarde van provinciale natuurorganisaties.

De oprichting van Het Groninger Landschap werd actief gesteund door het provinciaal bestuur van Groningen en een grote groep notabelen uit de provincie. De eerste aankoop van Het Groninger Landschap was de Soldatendijk bij Bourtange in 1939.

Professionele organisatie voor monumentenbehoud
In 2020 is Het Groninger Landschap door de rijksdienst voor cultureel erfgoed aangemerkt als Professionele organisatie voor monumentenbehoud.

Bezield, daadkrachtig en dichtbij

Statuten en reglementen

Het Groninger Landschap is een stichting met een Raad van Toezicht en directeur-bestuurder.

Keurmerken en gedragscodes

De kwaliteit van de organisatie is gewaarborgd door de certificering van de volgende keurmerken:

Daarnaast onderschrijft Het Groninger Landschap de volgende gedragscodes en richtlijnen:

  • Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, richtlijn RJ 650.
  • Regeling Beloning Directeur van Goede Doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
  • SBF-Code voor Goed Bestuur

Opbouw van de organisatie

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Raad van toezicht die uit zeven personen bestaat. Lees hier onze visie op toezicht.

De organisatie bestaat uit 41 medewerkers, onderverdeeld in vier afdelingen: Natuur & Landschap, Erfgoed, Publiek & Relatie en Bedrijfsvoering.

De bijna 450 vrijwilligers opereren vanuit zelfstandige teams, elk met een eigen bestuur. Er is een grote variatie aan vrijwilligers: van gidsen tot molenaars, van schippers tot jeugdboswachters en van gastgevers tot groene buitenmedewerkers. Onze vrijwilligers zijn het gezicht van Het Groninger Landschap in bezoekerscentra en tijdens excursies en activiteiten.

Raad van toezicht

Vacature voorzitter
Bert Scholtens (waarnemend voorzitter)
Saskia van Gessel
Rutger Dijsselhof
Gerdien Postma
Raymond Klaassen
Natasja Lubbers

Directeur-bestuurder

Marco Glastra