Over de Stichting

Stichting Het Groninger Landschap

Stichting Het Groninger Landschap is een bezielde organisatie die zich inzet voor het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak daarvoor. De Stichting kent een platte organisatie met korte lijnen. Ambitie is om dicht bij het publiek te staan en met ons aanbod steeds sterker verankerd te raken in het bewustzijn van samenleving en overheid.

Oprichting in 1936

Stichting Het Groninger Landschap werd in 1936 opgericht op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten. De toenmalige voorzitter, Van Tienhoven, onderkende de meerwaarde van provinciale natuurorganisaties.
De oprichting van Het Groninger Landschap werd actief gesteund door het provinciaal bestuur van Groningen en een grote groep notabelen uit de provincie. De eerste aankoop van Het Groninger Landschap was de Soldatendijk bij Bourtange in 1939.

Statuten en reglementen

Het Groninger Landschap is een stichting met een Raad van Toezicht en een directie.

Keurmerken en gedragscodes

De kwaliteit van de organisatie is gewaarborgd door de certificering van de volgende keurmerken:

 • Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) – beleid en uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer
 • Erkend Goed Doel – Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
 • Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Belastingdienst
 • Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) – Rijksoverheid

Daarnaast onderschrijft Het Groninger Landschap de volgende gedragscodes en richtlijnen:

 • Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, richtlijn RJ 650.
 • Regeling Beloning Directeur van Goede Doelen
 • Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
 • SBF-Code voor Goed Bestuur

 

Tekst gaat verder onder afbeelding

Soldatendijk in Bourtange de eerste aankoop

en nog steeds door ons beschermd en beheerd!

"Wij houden van ons Groninger landschap en willen dit behouden, beschermen en ontwikkelen voor de Groningers van nu en later."

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het Groninger landschap, maar wij kunnen het niet alleen. Daarom zoeken wij actief de samenwerking met iedereen die van Groningen houdt.

Het Groninger Landschap is actief in het:

  • kopen, aankopen en verwerven;
  • inrichten en restaureren;
  • beheren;
  • opkomen voor de belangen;
  • organiseren van tal van activiteiten;
  • bieden van een podium of decor;
  • toegankelijk maken voor mensen

van natuur, landschap en erfgoed.

Bourtange

Hoe is de organisatie opgebouwd?

Eindverantwoordelijk voor de Stichting is de directeur-bestuurder. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht die uit zeven personen bestaat. Lees hier de visie op toezicht.

De werkorganisatie bestaat uit ruim 30 medewerkers, onderverdeeld in vier afdelingen: natuur, erfgoed, communicatie en bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Stichting één kwartiermaker in dienst. De ruim 400 vrijwilligers opereren vanuit zelfstandige teams, elk met een eigen bestuur.

Raad van Toezicht
Bert Scholtens, waarnemend voorzitter
Saskia van Gessel
Rutger Dijsselhof
Gerdien Postma
Raymond Klaassen
Natasja Lubbers

Directeur – bestuurder
Marco Glastra

Met beide Groningse voeten op de grond maar met het hart op de juiste plek

Het Groninger landschap. Mooi dichtbij!