Over de Stichting

Stichting Het Groninger Landschap

Stichting Het Groninger Landschap is een bezielde organisatie die zich inzet voor het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak daarvoor. De Stichting kent een platte organisatie met korte lijnen. Ambitie is om dicht bij het publiek te staan en met ons aanbod steeds sterker verankerd te raken in het bewustzijn van samenleving en overheid.

Oprichting in 1936

Stichting Het Groninger Landschap werd in 1936 opgericht op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten. De toenmalige voorzitter, Van Tienhoven, onderkende de meerwaarde van provinciale natuurorganisaties.
De oprichting van Het Groninger Landschap werd actief gesteund door het provinciaal bestuur van Groningen en een grote groep notabelen uit de provincie. De eerste aankoop van Het Groninger Landschap was de Soldatendijk bij Bourtange in 1939.

Statuten

Het Groninger Landschap is een stichting met een Raad van Toezicht en een directie.
Naar de statuten van Het Groninger Landschap.

Soldatendijk in Bourtange de eerste aankoop

en nog steeds door ons beschermd en beheerd!

"Wij houden van ons Groninger landschap en willen dit behouden, beschermen en ontwikkelen voor de Groningers van nu en later."

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het Groninger landschap, maar wij kunnen het niet alleen. Daarom zoeken wij actief de samenwerking met iedereen die van Groningen houdt.

Het Groninger Landschap is actief in het:

  • kopen, aankopen en verwerven;
  • inrichten en restaureren;
  • beheren;
  • opkomen voor de belangen;
  • organiseren van tal van activiteiten;
  • bieden van een podium of decor;
  • toegankelijk maken voor mensen

van natuur, landschap en erfgoed.

Bourtange

Hoe is de organisatie opgebouwd?

Eindverantwoordelijk voor de Stichting is de directeur-bestuurder. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht die uit zeven personen bestaat. De werkorganisatie bestaat uit ruim 30 medewerkers, onderverdeeld in vier afdelingen: natuur, erfgoed, communicatie en bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Stichting één kwartiermaker in dienst. De ruim 400 vrijwilligers opereren vanuit zelfstandige teams, elk met een eigen bestuur.

Met beide Groningse voeten op de grond maar met het hart op de juiste plek

Het Groninger landschap. Mooi dichtbij!

Jubileumjaar 2016

In 2016 bestond Stichting Het Groninger Landschap 80 jaar. Dit jubileum hebben wij gevierd met ‘Een reis door Groningen in 80 dagen’.

De zomer van 2016 stond bol van de activiteiten dwars door de hele provincie. Op al onze locaties, in onze natuurgebieden, in en bij onze monumenten, maar ook bij onze collega’s en sponsoren, overal was van alles te doen.

De kers op de taart was de uitgave van de stedengids 100% Groningen.  Met deze uitgave telt de provincie Groningen mee in de serie 100% stedengidsen, Het Groninger Landschap is trots de grondlegger te zijn voor deze speciale uitgave.

Het Groninger Landschap kijkt tevreden terug op haar 80 jarig jubileum en dankt alle beschermers en vrienden voor zijn/haar bijdrage.