Onze werkwijze

De werkwijze van Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap gelooft dat het in eigendom hebben van natuur en cultureel erfgoed de meest zekere manier van beschermen biedt, daarom voeren wij een actief aankoopbeleid. Natuurgebieden worden vervolgens beheerd en ontwikkeld en monumenten in oude staat hersteld en onderhouden. Waar mogelijk worden de natuurgebieden en gebouwen opengesteld voor het publiek. Op deze manier zijn inmiddels ruim 8100 hectare natuur en zo’n 35 Rijksmonumenten blijvend beschermd.

Dat jij ons erfgoed en onze natuurgebieden kunt bezoeken is een belangrijke doelstelling

Financieel

Om ons werk goed te kunnen doen wordt er continue en in allerlei vormen naar financiële steun en samenwerking gezocht. Het Groninger Landschap mag zich dan ook verheugen in de steun van zo’n 15.000 donateurs, een netwerk van sponsoren en donaties in de vorm van eenmalige en periodieke giften, nalatenschappen en de Nationale Postcode Loterij. Naast deze financiële steun hebben we eigen inkomsten (met name huur en pacht) en subsidie voor natuurbeheer en onderhoud monumenten.

Vrijwilligers

Naast een team van professionals wordt Het Groninger Landschap ondersteund door een enthousiaste groep van zo’n 400 vrijwilligers.

Bezoekerscentra en activiteiten

Het Groninger Landschap heeft een aantal bezoekerscentra en organiseert tal van activiteiten om het brede publiek te betrekken bij haar werk. Hierin spelen onze vrijwilligers een hoofdrol. Er is een grote variatie aan vrijwilligers: van gidsen tot molenaars, van schippers tot jeugdboswachters en van gastgevers tot groene buitenmedewerkers.

Natuur èn erfgoed

Er wordt actief naar nieuwe kansen voor natuur gezocht. Zo kunnen waterberging en kustverdediging prima gecombineerd worden met natuurontwikkeling. Voor cultureel erfgoed wil Het Groninger Landschap vooral een vangnet bieden. Dit speelt nu heel concreet in het gaswinningsgebied waar erfgoed wordt bedreigd door bevingsschade.

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis