Natuurverbetering Eems-Dollard

Natuurverbetering Eems-Dollard

De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn: plekken waar het zoete water van een rivier geleidelijk overgaat in het zoute water van de zee, waardoor brak water ontstaat. Dit levert unieke omstandigheden voor planten en dieren op.

De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn: plekken waar het zoete water van een rivier geleidelijk overgaat in het zoute water van de zee, waardoor brak water ontstaat. Dit levert unieke omstandigheden voor planten en dieren op. Aan de rand van de provincie Groningen stroomt de Duitse rivier de Eems uit in de Waddenzee. De Dollard, een doorbraakgebied van de Eems, is onderdeel van dit estuarium. Zeehonden komen hier in grote aantallen, en vissen als de fint en vogels als de kluut voelen zich hier van oorsprong goed thuis.

Fotograaf: A.C. van Zwol. Jonge kluut in polder Breebaart

De ecologische toestand van de Eems-Dollard is de laatste decennia echter sterk achteruitgegaan. Er is sprake van een hoge troebelheid door een teveel aan slib in het water, hetgeen het onderwaterleven negatief beïnvloedt. Oorzaken hiervan zijn het verkleinen van het estuarium, het verdiepen van vaargeulen en continue baggerwerkzaamheden. Om het estuarium te verbeteren hebben overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties de handen ineengeslagen, met het programma Eems-Dollard 2050 als gevolg. Dit langjarige programma richt zich vooral op het verminderen van de troebelheid, maar ook op een integrale kustzone met daarin meer ruimte voor natuur. Het Groninger Landschap werkt hier intensief aan mee. De projecten die wij uitvoeren onder het programma ‘Natuurverbetering Eems-Dollard’ zijn de volgende: