Brakwateroase de Klutenplas

De Klutenplas bij Den Andel is het eerste terrein dat wij hebben omgevormd tot een brakwatergebied. Er heeft zich een indrukwekkende vegetatie ontwikkeld met onder andere zeeaster, kweldergras, zeealsem en zeekraal. Een uitgelezen omgeving voor de kluut en de bergeend die het gebied in groten getale weten te vinden!

Een kleiput vol water

De plas ontstond in 1986 door het winnen van klei die gebruikt werd om de zeedijken op deltahoogte te brengen. Later werd ruim 11 hectare terrein toegevoegd aan de klutenplas en is gewerkt aan de ontwikkeling van een binnendijks brakwatergebied. Deze terreinen hebben voor de broedvogels het voordeel dat er geen risico is dat hun nesten worden weggespoeld tijdens hoog water.

Verhoging van het waterpeil en periodieke onderwaterzetting stimuleert de ontwikkeling van brakke vegetatie, ook op de hogere delen. In het gebied zijn bovendien schelpenstrandjes aangelegd om de broedomstandigheden voor de plevieren en sterns te verbeteren.

Niet alleen de kluut is welkom in de Klutenplas, ook plevieren en sterns broeden er!

Broedvogels van
de Klutenplas in 2021

Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde in 2021 in opdracht
van Het Groninger Landschap de broedvogelinventarisatie
en aanvullend onderzoek naar het broedsucces
van de kluut uit. Lees hier het rapport.

Een kijkje nemen

Het terrein is niet vrij toegankelijk, maar wel goed te overzien vanaf de weg onderaan de zeedijk. Vanuit bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen worden geregeld excursies naar het gebieden georganiseerd.

Bezoekersinformatie

Locatie
Hoofdstraat 83
9968 AB Pieterburen

Contact
050-3135901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart