Oostpolder en Onnerpolder

De Oostpolder en de Onnerpolder liggen ten westen van het Zuidlaardermeer, parallel aan de Hondsrug tussen Haren en Noordlaren. Net als de andere polders rondom het Zuidlaardermeer in het Hunzedal en zijn deze polders ook onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze. Het Groninger Landschap wil van de polders leefgebieden maken voor weide- en moerasvogels.

Bijzondere bewoners

Van oudsher zijn de Oostpolder en de Onnerpolder echte weidevogelgebieden. Landelijk nemen weidevogels drastisch af. Daarom nemen we een aantal maatregelen om dat in de Oost- en Onnerpolder te voorkomen. Zo wordt er met lage dichtheid aan vee geweid en zijn maaidata afgestemd op het broedseizoen. Tevens zijn vanaf het Zuidlaardermeer tot aan het Winschoterdiep zomerpolders aangelegd. Deze staan ’s winters tot de vroege zomer onder water. Deze ondergelopen graslanden zijn een paradijs voor veel bijzondere vogelsoorten, zoals geoorde fuut, kleinst waterhoen, witwangstern, kemphaan, watersnip en talloze eendensoorten.

Online serie Parels van Het Groninger Landschap – Hunzedal

Gezonde rietoevers

Ook het riet langs de oevers willen we weer gezond maken. Deze hebben nu behoorlijk te lijden onder ‘successie’. Successie is het natuurlijke proces waarbij de grond telkens een klein beetje wordt opgehoogd door het plantaardige materiaal dat ieder jaar op de grond valt, zoals het blad van riet en afgestorven gewassen.

De grond wordt dan steeds hoger en droger en dan kan er bos ontstaan. Het riet wordt dan verdrongen. Om deze ‘verbossing’ tegen te gaan, wordt jaarlijks 80% van het aanwezige riet gesneden. De overige oppervlakte blijft staan voor kritische rietvogels.

Libellen als rakketten

Aan de Noorderhooidijk in de Onnerpolder ligt het watertje de Biks. De gelijknamige molen staat aan het einde van deze dijk. In de zomer zetten libellen hier hun eitjes af. Het is een ontzettend mooi gezicht om de libellen dan als raketten over het water te zien schieten. Ze tippen steeds even met hun staart in het water.  Zo droppen ze hun eitjes.

Spectaculair uitzicht

In de Oost- en Onnerpolder broeden ’s zomers kieviten, grutto’s, tureluurs, slobeenden en nog veel meer! ’s Winters worden de polders gebruikt door grote groepen kolganzen. Kom dus eens naar onze uitkijktoren. Vanaf daar heb je een prachtig uitzicht over de polders en kun je al deze vogels spotten!

Een natuurgebiedje in een natuurgebied

In de Onnerpolder ligt een bijzonder natuurgebiedje, de Harener Wildernis. Het bestaat uit moerasbos en graslanden. In het moerasbos groeien veenmossoorten, maar ook wilde kamperfoelie, braam en de moerasplanten oever- en draadzegge. Op enkel plekken staat ook wilde gagel, een heerlijk ruikende plant die vroeger veel werd gebruikt bij de bereiding van alcoholische kruidige dranken, zoals berenburg.

In de Harener Wildernis broeden onder meer de havik, de buizerd, de boomklever, de blauwborst en de kleine bonte specht. Het gebied is ook een ideaal rustgebied voor reeën en vossen.

De bodem van de Harener Wildernis is erg moerassig en verraderlijk. Daarom – en omdat het gebied zo kwetsbaar is – is het afgesloten voor het publiek.

Bezoekersinformatie

De Oostpolder en de Onnerpolder liggen ten westen van het Zuidlaardermeer, parallel aan de Hondsrug tussen Haren en Noordlaren. Net als de andere polders rondom het Zuidlaardermeer in het Hunzedal en zijn deze polders ook onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze.
Locatie
Meester Koolweg 2
9479 TD Noordlaren

Contact
050 313 5901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart