Punt van Reide

Aan het einde van de Groninger wereld ligt schiereiland de Punt van Reide.
Deze smalle buitendijkse landtong, ter grootte van 53 hectare, is het restant van het ooit zo welvarende Reiderland. In de loop der tijd is vrijwel het hele oorspronkelijke gebied weggeslagen door de zee. Nu heeft de natuur er vrij spel: zowel zeevogels als weidevogels doen het dan ook goed in deze oase van rust.

Wadvogels en zeehonden zij aan zij

De plantengroei op de Punt is kenmerkend voor een hoge kwelder die nog maar af en toe overspoeld wordt door het zeewater. Er zijn broedkolonies van de noordse stern en de visdief en er nestelen veel tureluurs. Tijdens hoog water zoeken de wadvogels er graag hun toevlucht. Het aangrenzende wad is een geliefde kraamkamer voor zeehonden. De Punt van Reide is een unieke plek op de grens van land en zee!

Natuur vormen

In de Punt zien we een toename van plantensoorten als lamsoor, zeealsem en Engels gras en gunstige broedresultaten van de kluut, tureluur, kokmeeuw en visdief. Het prachtige resultaat van door de mens geknede natuur.

Grazers als natuurbeheerders

Net als in het hele Dollardgebied spelen ook op de Punt van Reide de grazers een belangrijke rol in het aanbrengen van variatie in de structuur van de begroeiing, wat de vogelstand ten goede komt. De wierden in het gebied worden gemaaid als eerbetoon aan deze vroegere woonheuvels.

Tegen afslag beschermen

De Punt van Reide wordt tegen afslag beschermd door een kade van basaltblokken. In het verleden is een deel uit deze natuurlijke zeewering weggehaald zodat zeewater hier vaker binnenstroomt. Zo is een stukje ‘jonge’ kwelder ontstaan, waar pionierplanten als de zeekraal welig tieren.

Broedeiland op de Punt van Reide

Begin 2015 is dit broedeiland aangelegd. Dit hebben we gedaan in kader van het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van de Vogelbescherming. Er zijn ondertussen vele broedvogels op het eiland te vinden zoals de kokmeeuw, visdief, noordse Stern, kluut en bontbekplevier.

Broedeiland Oterdum

Richting Delfzijl langs de Dollarddijk, ter hoogte van Oterdum, ligt een broedeiland. Bedrijfsvriend Eneco heeft op de Schermdijk een windmolenpark gebouwd en ter compensatie voor mogelijke natuurschade hebben zij een broedeiland aangelegd. Er wordt volop gebruik gemaakt door noordse sterns, visdiefjes en kokmeeuwen.

Samen houden we Groningen mooi

Groningen is prachtig! Wij blijven ons inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van alle natuurgebieden, zodat Groningers van nu én de toekomst kunnen blijven genieten van Groninger natuur. Ook jouw steun is hard nodig. Word daarom Beschermer en maak voor maar € 2,50 per maand het verschil voor het prachtige landschap bij u in de buurt.

Bezoekersinformatie

De Punt van Reide is afgesloten voor het publiek. Een aantal keren per jaar (buiten het broedseizoen) is het mogelijk om op excursie te gaan in het gebied. Deze wandelingen zijn altijd zeer geliefd. Houd de activiteitenkalender in de gaten om te zien wanneer de wandelingen gepland staan.

Op de kaart