Kloosterterrein Yesse bij Haren

Het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse (1215-1594) in het buurtschap Essen verwierf een bijzondere status als bedevaartsoord. Al in de beginjaren voltrokken zich hier wonderen! Zo was er de kaars die niet wilde doven, het Mariabeeld met kroon die door Christus tijdens een mis op zijn eigen hoofd gezet werd… Wonderlijke zaken die er voor zorgden dat Yesse tot in het einde der dagen een bloeiend abdij zou blijven. Nu resten nog slechts vage contouren in het landschap.

Duik in het verleden

In 2015 nam Het Groninger Landschap een deel van het kloosterterrein over. Het gaat om het centrale deel van het voormalige kloosterterrein waar de kloosterkerk gestaan heeft. Doel is om de landschappelijke neerslag van een stuk lokale geschiedenis beleefbaar en toegankelijk te houden voor het publiek. Op het terrein bevindt zich een bezoekerscentrum dat door de eigenaresse en ‘abdis van Yesse’ beheerd wordt.
Yesse heeft een rijke historie en een duik in dit verleden is meer dan de moeite waard.

Klooster Yesse. Zelf gaven. Foto Geert Job Sevink

Sinds 2017 doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek op het terrein. Ieder voorjaar zoekt een groep studenten Archeologie onder leiding van docent dr. Stijn Arnoldussen naar sporen van het klooster. Er worden sleuven gegraven en de grond wordt minutieus afgezocht. Inmiddels zijn er al veel bijzonderheden gevonden, van stukjes glas en aardewerk, tot beeldjes, een sleutel en een pauselijk zegel. Alle deze puzzelstukjes maken het verhaal van het vrouwenklooster steeds completer.