Kleine Polder

Recreatie en natuur komen samen in de Kleine Polder

In afstemming met omwonenden heeft Het Groninger Landschap de Kleine Polder heringericht. Het is een bijzonder gebied geworden, tegen Termunten en Termunterzijl aan, waar recreatie en natuur hand in hand gaan. Kleine Polder is een onderdeel van Eems-Dollard 2050: een samenwerking voor een gezonde Eems-Dollard.

De polder, gelegen achter de dijk, aan de Eems, bestond oorspronkelijk uit een zwemplas met strandje en een golvend, ruig grasland. Het Groninger Landschap heeft het landschap van de Kleine Polder weer meer laten aansluiten bij de Waddenzee, het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk gemaakt.

"Waar natuur en recreatie samenkomen"

Recreatie én natuur

In de definitieve plannen is te zien dat er een overgang is gecreëerd tussen water en land, tussen zout en zoet. De westkant is een recreatief gebied gebleven met een zwemplas, strand, speeleiland en een uitkijkpunt. De oostkant is ingericht voor natuur, met plek voor vogels en vissen.

Onderdeel van het speeleiland. Foto: HGL/Geert Job Sevink

Natuur

Aan de oostzijde zijn natuureilanden ontwikkeld met plek voor vogels om te broeden en te rusten bij hoogwater. Er is één rieteiland ingericht, op de andere is een plas-dras situatie gecreëerd met gras zoals op een kwelder. Ook voor vissen is er extra ruimte. Tussen de eilanden zijn waterplanten, kiezels en flauwe oevers aangebracht. Aan de noordkant van het gebied is struweel aangeplant. Meidoorn, duindoorn en vlier maken het gebied aantrekkelijk voor overtrekkende vogels. Op het meest oostelijke natuureiland staat een oeverzwaluwwand.

Natuureilanden, met in het midden de oeverzwaluwwand. Foto: HGL/Geert Job Sevink

de golf van Termunterzijl

De laatste fase in de herinrichting was de plaatsing van een uitkijktoren. De culturele ontwikkelorganisatie Sense of Place heeft samen met de kunstenaars van Observatorium uit Rotterdam een uitkijkpunt ontworpen voor in de polder. Deze toren heet “de golf van Termunterzijl”. Het Groninger Landschap plaatste de uitkijktoren midden december 2022 in het midden van de Kleine Polder. Hieronder zijn een paar foto’s van het plaatsen van de toren te zien.

Op de website Uitkijktorens.nl lees je meer over deze en andere uitkijktorens door heel Nederland.

De officiële opening van de polder vindt plaats in het voorjaar van 2023.

Samen maken we plannen waar

Het Groninger Landschap is blij met de inbreng van omwonenden. Via een aantal bewonersbijeenkomsten en vergaderingen met de bewonersvertegenwoordiging zijn veel ideeën naar voren gekomen die grotendeels zijn verwerkt in de herinrichting. Zo hebben we er kunnen zorgen dat recreatie en natuur hand in hand gaan. Het realiseren van deze plannen kan niet zonder steun van andere partijen. De nieuwe inrichting werd gerealiseerd dankzij het Waddenfonds, gemeente Eemsdelta, provincie Groningen, de Nationale Postcode Loterij en het Leefbaarheidsfonds.

Het project is een onderdeel van Eems-Dollard 2050: een samenwerkingsorganisatie voor een gezonde Eems-Dollard. Klik hier voor meer informatie over dit project.

De officiële opening van de polder vindt plaats in het voorjaar van 2023.