Punt van Reide

Punt van Reide, schiereiland in de Dollard

Aan het einde van de Groninger wereld ligt schiereiland de Punt van Reide. Deze smalle buitendijkse landtong, ter grootte van 53 hectare, is het restant van het ooit zo welvarende Reiderland. In de loop der tijd is vrijwel het hele oorspronkelijke gebied weggeslagen door de zee. Nu heeft de natuur er vrij spel: zowel zeevogels als weidevogels doen het dan ook goed in deze oase van rust.

 

 

Wadvogels en zeehonden zij aan zij

De plantengroei op de Punt is kenmerkend voor een hoge kwelder die nog maar af en toe overspoeld wordt door het zeewater. Er zijn broedkolonies van de noordse stern en de visdief en er nestelen veel tureluurs. Tijdens hoog water zoeken de wadvogels er graag hun toevlucht. Het aangrenzende wad is een geliefde kraamkamer voor de zeehond. De Punt van Reide biedt je een unieke beleving op de grens van land en zee!

Unieke buitendijkse vogelkijkhut

Een must voor de vogelliefhebber is een bezoek aan de Kiekkaaste. Op de grens van kwelder en wad, bij Nieuwe Statenzijl, staat deze veelbezochte vogelkijkhut. De enige buitendijkse kijkhut van Nederland: hij brengt je bovenop het wad, waar je van heel dichtbij het tij kunt beleven en de vogels observeren. Je wandeling ernaartoe over het vlonderpad door het manshoge riet is al een belevenis op zich!

Tureluurs op de Punt van Reide

Daar word je tureluurs van...

Wat doet het Groninger Landschap

Grazers inzetten

Net als in het hele Dollardgebied spelen ook hier de grazers een belangrijke rol in het aanbrengen van variatie in de structuur van de begroeiing, wat de vogelstand ten goede komt. De wierden in het gebied worden gemaaid als eerbetoon aan deze vroegere woonheuvels.

Natuur vormen

In de Punt zien we een toename van plantensoorten als lamsoor, zeealsem en Engels gras en gunstige broedresultaten van de kluut, tureluur, kokmeeuw en visdief. Het prachtige resultaat van door de mens geknede natuur.

Tegen afslag beschermen

De Punt van Reide wordt tegen afslag beschermd door een kade van basaltblokken. In het verleden is een deel uit deze natuurlijke zeewering weggehaald zodat zeewater hier vaker binnenstroomt. Zo is een stukje ‘jonge’ kwelder ontstaan, waar pionierplanten als de zeekraal welig tieren.

Broedeiland Oterdum

Richting Delfzijl langs de Dollarddijk, ter hoogte van Oterdum, ligt een broedeiland. Energiebedrijf Eneco heeft op de Schermdijk een windmolenpark gebouwd en ter compensatie voor mogelijke natuurschade hebben zij een broedeiland aangelegd. Er wordt volop gebruik gemaakt door noordse sterns, visdiefjes en kokmeeuwen.

Broedeiland op de Punt van Reide

Begin 2015 is dit broedeiland aangelegd. Dit hebben we gedaan in kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen van de Vogelbescherming. Er zijn al vele broedvogels op het eiland te vinden zoals de kokmeeuw, visdief, noordse Stern, kluut en bontbekplevier.

360 graden

Benieuwd hoe het schiereiland eruit ziet
klik hier voor een virtuele tour over de Punt van Reide en neem een kijkje.

Visdief met jongen op broedeiland Punt van Reide

Zo'n visje gaat er altijd wel in!