Kwelders

Kwelders: land van de zee

Langs de randen van de Waddenzee vind je kwelders. Als de zee maar genoeg slib aanvoert vormt het water land. Aan de Groninger Waddenkust heeft de mens een handje geholpen door het aangevoerde slib vast te houden tussen dammen. Kunstmatig? Misschien, maar de begroeiing is puur natuur!

Verschillende zones

Van nature bestaat een kwelder uit verschillende zones, met elk een karakteristieke plantengroei. Zeekraal voert de boventoon op het zoute, slikkige wad. Verder landinwaarts domineert kweldergras. Engels gras en strandkweek zoeken het nog hogerop: verder weg van het overstromingsgevaar. Om deze natuurlijke structuren in stand te houden, onderhouden we de kwelderwerken zorgvuldig. Als we dat niet doen, verliezen we de laagste zones terrein door afslag en raakt het kwelderleven uit balans.

"Om de natuurlijke structuren in stand te houden, onderhouden we de kwelders. Als we dat niet doen raakt het kwelderleven uit balans."

Mozaïekbeheer

Op de kwelders broeden vogels als de kluut, scholekster en tureluur. Tienduizenden steltlopers, ganzen en eenden brengen er de winter door of maken hier een pitstop tijdens de trek. Maar deze natuurrijkdom staat onder druk. Grote delen van de kwelders verruigen omdat er geen vee meer loopt. Andere stukken worden juist te intensief begraasd en zien eruit als een gladgeschoren gazon. In beide gevallen verdwijnen plantensoorten en bieden de kwelders minder overlevingskansen voor de vogels. De kunst zit in het creëren van een natuurlijk mozaïek door zorgvuldige beweiding. In dit gevarieerde landschap vinden alle dieren met hun specifieke behoeften een plek.

Kijk vanaf de dijk

De Waddenkustkwelders zijn vanaf de zeedijk uitstekend te overzien en geven een mooi gevarieerd beeld van het landschap. Het terrein zelf is uitsluitend toegankelijk onder leiding van een van onze gidsen, tijdens excursies buiten het broedseizoen. Vanuit ons bezoekerscentrum Waddenkust worden deze excursies een aantal keren per jaar georganiseerd. Noordpolderzijl is een mooie locatie voor een bezoek aan ons kweldergebied.