Natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten

Natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten

Dankzij een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen kan Het Groninger Landschap nog dit jaar van start met een pilot natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten bij Midwolda.

Dankzij een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen kan Het Groninger Landschap nog dit jaar van start met een pilot natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten bij Midwolda. In een akkergebied van 60 hectare naast de historische Ennemaborg wordt een aantal ‘natuurinclusieve maatregelen’ genomen. Al deze maatregelen zijn gericht op een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit. Het gangbare tweejarige Veenkoloniaal bouwplan wordt verruimd naar een vijfjarig bouwplan. Hierdoor neemt de variatie aan gewassen toe en kan het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen fors omlaag. Er wordt alleen nog vaste mest toegepast en in plaats van ploegen komt er een niet-kerende grondbewerking. Aan de grootte van de percelen wordt niets veranderd, waardoor de resultaten van de pilot goed inpasbaar zijn in de gangbare landbouw.

In het project wordt samengewerkt met provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, LTO, Agrarisch Collectief ANOG, Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels en de huidige pachter. Het project duurt zes jaar, waarvan het eerste jaar 2019 wordt gebruikt voor een nulmeting. Er wordt niet alleen gekeken naar het effect op bodem en biodiversiteit, maar ook naar de landbouwkundige opbrengsten.

Intensivering van de landbouw heeft weliswaar de opbrengsten tot indrukwekkende hoogte opgestuwd, maar heeft ook geleid tot een biodiversiteitscrisis op het platteland. Dit zien we aan de dramatische achteruitgang van boerenlandvogels en insecten. Herstel van biodiversiteit in het agrarische gebied is cruciaal. Op landelijk niveau werken tal van organisaties hierbij samen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Groninger Landschap wil hier een bijdrage aan leveren door 60 hectare grond beschikbaar te stellen voor deze pilot. Deze gronden wachten op definitieve inrichting als natuurgebied, maar dit wordt met minimaal zes jaar uitgesteld.

Kijk hier voor meer informatie over dit project: Natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten – Het Groninger Landschap

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis