Nieuwe grondaankoop bij Klooster Yesse

Een groene buffer voor het naastgelegen kloosterterrein

Essen, 1 december 2022 – In het buurtschap Essen tussen Groningen en Haren is Het Groninger Landschap op 1 december jl. eigenaar geworden van een perceel landbouwgrond van circa 3,5 hectare groot. Het perceel grenst aan het kloosterrein Yesse dat sinds 2015 in het bezit is van de stichting. Het verworven perceel vormt eveneens de verbinding met het archeologisch wandelpark De Vork bij Haren.

Het perceel bestaat uit twee weilanden gescheiden en omzoomd door houtwallen en is in gebruik als grasland voor vee. Over de zuidrand van het perceel loopt een pad dat via een tunneltje onder het treinspoor aansluiting heeft op wandelpark De Vork. Dit tunneltje heeft tevens de functie van vee-onderdoorgang.

Essen ligt in een cultuurhistorisch zeer waardevolle omgeving. Het buurtschap ligt op de flank van de Hondsrug op de overgang naar het Hunzedal. Al in de prehistorie was dit een goede woonplek. Archeologisch onderzoek heeft sporen aangetroffen van boerderijen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd, en ook de hunebedbouwers hebben hun sporen achtergelaten.

In 1215 werd in Essen een vrouwenklooster gesticht dat behoorde tot de orde van de Cisterciënzers. Dit klooster Yesse heeft bestaan tot 1594. Momenteel is bovengronds niets meer te zien, maar nog altijd wordt jaarlijks archeologisch onderzoek gedaan door de vakgroep Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Groninger Landschap organiseert in samenwerking met Stichting Klooster Yesse activiteiten voor jong en oud.

Het Groninger Landschap heeft het perceel tegen een vriendschappelijke prijs van de eigenaar kunnen kopen. Het perceel zal zijn huidige invulling als weiland grotendeels behouden en aldus een groene buffer voor het naastgelegen kloosterterrein zijn.
Momenteel wordt nagedacht over een betere beleefbaarheid van de rijke historie van het kloosterterrein en zijn omgeving. De verwerving van het perceel vervult hierin een belangrijke stap.