Brakwaternatuur Deikum

Ten noordwesten van Pieterburen ligt 41 hectare akkerland te wachten op transformatie tot brakwaternatuur. Een beproefd concept binnen onze organisatie. We realiseerden met succes meerdere brakke natuurgebieden langs de Noordkust. In Deikum ligt de kans om nog zo’n binnendijkse brakwaterparel in te richten

Wat gaan we doen

We verzachten de harde grenzen tussen zoet en zout door het zoute water gereguleerd toe te laten achter de dijk. Dit is een meerjarenproject. We staan in de startblokken; op dit moment zijn meerdere vergunningen in procedure. Hoe lang het precies duurt voordat we van start kunnen is nog onbekend.

Wat wordt beoogd

Met het creëren van binnendijkse brakwatergebieden willen we kwelderplanten en wadvogels meer ruimte geven. De vogels en hun nesten zijn binnendijks veiliger dan buitendijks. Bovendien worden deze gebieden door miljoenen trekvogels bezocht die er neerstrijken om te broeden, te rusten, te fourageren en te ruien.

Onze partners

De aankoop van Deikum vond plaats in het kader van compensatie voor de effecten van zoetwateraanvoer ten gunste van de landbouw. Hiertoe werd een convenant ondertekend door de Provincie Groningen, LTO, Vereniging Natuurmonumenten en Het Groninger Landschap. In ruil voor het verdwijnen van zoutminnende oeverplanten, kregen de natuurorganisaties de beschikking over 150 hectare grond om brakke natuur aan te leggen. Door een financieringstekort heeft het project Deikum vertraging opgelopen. Echter, dankzij een overeenkomst met RWE is nu de volledige financiering rond.

Ontdek parels van Het Groninger Landschap

De online serie Parels van Het Groninger Landschap is gemaakt ter ere van het 86-jarig jubileum. Tijdens de serie gaat programmamaker Lara Harbers op bezoek bij de meest bijzondere plekjes van Het Groninger Landschap. In deze aflevering staat de Groninger Waddenkust in de spotlight.

Online serie Parels van Het Groninger Landschap – Kwelders Waddenkust